Освітня програма підготовки магістрів

 «Інжиніринг харчових виробництв»

133 «Галузеве машинобудування» 

Сучасне виробництво харчових продуктів, як великої потужності, так і міні-підприємства, гостро потребує  кваліфікованих фахівців, обізнаних у питаннях інжинірингу. Такі спеціалісти визначають політику підприємства з цілого комплексу організаційно-технічних питань, зокрема щодо проектування відповідних підприємств, компонування технологічних ліній, їх монтажу, виконання налагоджувальних робіт, експлуатації та сервісного обслуговування обладнання. Цим питанням, як і створенню нового та модернізації наявного обладнання і технологічних комплексів, обґрунтуванню раціональних режимів роботи устаткування, створенню сучасних наукоємних технологій, впровадженню й забезпеченню ефективної роботи на підприємствах систем управління якістю приділена основна увага в освітній програмі «Інжиніринг харчових виробництв».

Під час навчання студенти набувають навички виконання розрахунків матеріальних та теплових балансів, кінематичних розрахунків обладнання, розрахунків на міцність, підбору та компонування обладнання згідно з технологічною схемою, визначення параметрів процесів, за якими здійснюється керування, проектування технологічного обладнання.

Під час навчання студенти проходять практичну підготовку на провідних підприємствах харчової промисловості, серед яких ПрАТ  «», ПАТ «Київхліб», ПАТ «Вімм-Білль-Данн», ТОВ «Глобино»,  ТОВ «Пирятинський делікатес». У комплексі це дає можливість самостійно приймати технічні рішення, розв’язуючи проблеми організації або підвищення ефективності діяльності підприємств харчової промисловості.

Перевагами наших випускників є отримані ґрунтовні знання і набуті вміння та практичні навички в питаннях інжинірингу, а саме: