Освітня програма підготовки бакалаврів

 «ПСИХОЛОГІЯ БІЗНЕСУ ТА УПРАВЛІННЯ»

спеціальність 053 «Психологія» 

Код та назва спеціальності - 053 Психологія

Освітня програма - Психологія бізнесу та управління

Щоденні стреси, інтенсивна робота й неймовірно швидкий темп життя зумовлюють небезпеку виснаження, втоми, апатії і депресії. 

Сьогодні психологічні знання, уміння і навички стають необхідними для кожного в особистому та професійному житті.

Запропонована до впровадження в освітній процес нова освітньо-професійна програма «Психологія бізнесу та управління» сформована відповідно до соціальних запитів і враховує тенденції розвитку економіки держави, бізнесу, управління, оскільки:

Професія психолога завжди затребувана у багатьох сферах - освіті, медицині, мистецтві, економіці, політиці, бізнесі, управлінні тощо.

Психолог бізнесу та управління - це кваліфікований співробітник, який займається дослідженням психологічних аспектів сфери економіки, бізнесу і управління, які включають в себе поняття людських відносин та індивідуальності працівників на робочому місці.

У чому ж унікальність освітньої програми?

Освітньо-професійна програма орієнтована на підготовку фахівця, здатного забезпечити психологічний супровід сфери бізнесу і процесів управління, спрямованих на підвищення ефективності роботи персоналу в різних галузях, здійснювати медіацію та розв’язувати складні спеціалізовані задачі, практичні проблеми у сфері психології бізнесу й менеджменту в умовах емоційного навантаження, стресів і криз; здатного розв’язувати психологічні проблеми особистості, застосовувати психологічні принципи та методології для покращення індивідуальної, командної та організаційної діяльності компаній. 

Абітурієнти, які обрали для вивчення дану спеціальність, придбають не тільки знання в організаційній поведінці та спілкуванні на робочому місці, психології споживачів, методах тестування кандидатів на роботу, а й навички ведення ділових перемовин, прийняття рішень, управління змінами.

Що вивчатимуть здобувачі вищої освіти?

Освітня програма включає такі предмети:

- загальна психологія і вікова психологія,

- психологія бізнесу та  психологія управління,

- психодіагностика, 

- психологічне консультування та психокорекція, 

- психореабілітація, 

- конфліктологія,

- основи менеджменту,

- медіація,

- кризова психологія та посстресова реабілітація,

- лідерство & тимбілдинг,

- технології бізнес-тренінгів,

- ораторське мистецтво й іміджелогія,

- психологічні основи коучингу в бізнесі та управлінні.

Курс програми «Психологія бізнесу та управління» включає в себе проведення:

тренінгів;

фокус груп;

оціночних процедур.

Також велика роль в програмі відводиться пофесійно-виробничій практиці.

Після випуску фахівець буде знати та вміти:

складати та реалізовувати план консультативного процесу;

застосовувати оціночні процедури в оцінці персоналу та діяльності компанії;

просувати бренд роботодавця онлайн та офлайн;

розробляти переговорну стратегію (велику кількість годин присвячено технікам перемовин і ораторському мистецтву) ;

виконувати план продажів (навіть не знаючи досконало властивості предмета чи послуги);

здійснювати медіацію як позасудову процедуру врегулювання конфліктів;

проводити бізнес-тренінги;

здійснювати моніторинг передтренінгової та післятренінгової підготовки співробітників;

надавати психологічну допомогу у різних кризових та реабілітаційних центрах відповідно до профілю їхньої діяльності.

здійснювати адаптацію чи реабілітацію співробітників компанії;

здійснювати аналіз організаційної тенденції та оцінки роботи співробітників.

Ким може працювати спеціаліст з психології бізнесу та управління після завершення навчання?

Спеціалісти даної сфери мають можливість працювати в приватних та державних підприємствах. Експерти можуть займати пост керівника проєкту, консультанта з організаційної психології, менеджера з управління персоналу, фахівця з підбору персоналу на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (державної, муніципальної, комерційної, некомерційної) та за будь-якими видами діяльності, адже грамотний відбір на заміщення вакансії – запорука успішної роботи компанії.


Які посади може зайняти психолог бізнесу та управління?

Наші випускники можуть працювати:

 - Хедхантерами/рекрутерами. Випускники будуть знати всі правила та секрети проведення співбесід і зможуть знайти тих, хто потрібен компанії, що забезпечить процвітання підприємства.

- Ресечерами - фахівцями, які займаються пошуком та першим відбором кандидатів. Іноді зробити якісну підбірку резюме набагато складніше, ніж провести співбесіду.

- Психологами, коучерами, які можуть зрозуміти, що насправді хоче клієнт, та супроводжуватимуть його на шляху отримання бажаного. У просторі, створеному коучем, клієнт сам визначає, що по-справжньому важливо, знаходить свої рішення й реалізує їх.

- Медіаторами. За умов категоричної незгоди сторін, зіткнення їх інтересів, будь-які перемовини можуть завершитися конфліктом. Медіатор допоможе альтернативно врегулювати суперечку. Зайнявши подібну посаду, випускники НУХТ зможуть проявити себе на найвищому рівні.

- Фасилітаторами виробничих нарад. Підготувати необхідну документацію, розробити стратегію аргументації, створити доброзичливу, і, одночасно, ефективну атмосферу – ось невеликий фрагмент із списку обов’язків професійного фасилітатора.

- Спеціалістами в центрах соціально-психологічної реабілітації. Відновлення людини яка опинилась у складних життєвих обставинах - важка та відповідальна робота, але вона цілком під силу нашим випускникам.

- Приватними психологами. Самостійно вести індивідуальне та групове консультування, а також проводити тренінги, спрямовані на корекцію поведінки, позбавлення від комплексів, внутрішніх блоків і складнощів у спілкуванні з іншими людьми.

Бажаєте стати грамотним фахівцем у галузі психології, у сфері бізнесу, роботи з персоналом великої компанії і сфери управління, пізнати вплив психології окремої людини та групи на процес управління і, навпаки, вплив управлінських відносин на психологію окремої людини та групи і управляти цими процесами? 

Тоді ваш шлях – освітня програма «Психологія бізнесу та управління»!

 Після закінчення нашого Національного університету харчових технологій за спеціальністю 053 Психологія, для вас не залишиться секретів у сфері управління, організаційної структури бізнесу та оцінки персоналу, психологічних закономірностях управлінської діяльності.