Дисципліни кафедри МПТ

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

ОС Бакалавр

Екологічна безпека використаної упаковки

Інженерна графіка

Інженерна та комп'ютерна графіка

Кінематика та динаміка машин

Комп'ютерна математика

Конструювання і дизайн упаковки

Механіка машин

Мехатроніка

Монтаж і технічний сервіс

Монтаж і технічний сервіс обладнання

Монтаж, ремонт та експлуатація обладнання

Обладнання для виготовлення упаковки

Обладнання для переробки упаковки

Обробка харчових продуктів у процесах пакування

Основи мехатроніки

Основи міцності матеріалів

Основи розрахунку і конструювання обладнання

Основи розрахунку і конструювання технологічного обладнання

Пакувальне обладнання

Пакувальні матеріали

Пневматика та пневмоприводи

Прикладна механіка

Проектування деталей машин

Системи автоматизованого проектування

Системи інженерного аналізу (CAE)

Схематехніка у мехатроніці

Теоретична механiка

Технічна механiка 1 (Опiр матерiалiв)

Технічна механiка 2 (Основи констр. мех. i маш.)

Технічна механіка

Технічна механіка. Модуль 2

Технології пакування

Технології та обладнання виготовлення упаковки

Технології та обладнання виробництва пакувальних матеріалів

Технології та обладнання переробки упаковки

Технологія пакування

Транспортні системи

ОС Магістр

Автоматизовані потокові лінії

Автоматизовані потокові лінії переробки упаковки

Адаптроніка технічнних систем

Виробнича логістика

Гігієнічні вимоги, сертифікація та метрологічна атестація

Екологічні наслідки використання енергії та їх законодавче врегулювання

Методи та організація досліджень

Мехатроніка

Мехатронні модулі технологічного обладнання

Мехатронні модулі технологічного обладнання харчових виробництв

Моделювання технологічних процесів

Ресурсо- та енергоощадні технології

Робототехнічні комплекси у пакувальних процесах

Розрахунок і конструювання обладнання переробки упаковки

Розрахунок і конструювання пакувального обладнання

Розрахунок і конструювання функціональних мехатронних модулів

Сертифікація та управління якістю виробництва

ОНС Доктор філософії

Динаміка механічних систем

Теоретичні основи енергетичних перетворень

Теорія вібродинамічних процесів у обладнанні галузі