Дисципліни кафедри МАХФВ

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

ОС Бакалавр

Basics of computer aided design

Designing of Hotel and Restaurant Industry Sites

Equipment of Hotel and Restaurant Industry

Автомати для виготовлення лікарських форм і фасування

Безпека пакованих продуктів

Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання

Виготовлення та поліграфічне оформлення упаковки

Видавнича справа

Видавничо-поліграфічні матеріали

Видавничо-поліграфічні та пакувальні матеріали

Гідромеханічні процеси і обладнання фармацевтичних виробництв

Додрукарське опрацювання інформації

Життєвий цикл упаковки та екологія

Законодавство про упаковку

Інжиніринг біопроцесів. Модуль 2. Устаткування виробництв галузі

Інжиніринг виробництв галузі

Інжиніринг харчових виробництв

Інформаційні процеси в інженерії

Комп'ютерне проектування та виготовлення упаковки

Комп'ютерні редакційно-видавничі системи

Комп'ютерні технології проектування

Кондиціювання повітря і вентиляція

Масообмінні процеси і обладнання мікробіологічних виробництв

Матеріалознавство

Машини-автомати, потокові лiнiї та робототехнiчнi комплекси

Машини-автомати

Машини та технології пакування

Машинобудування та CAM-технології

Методи і засоби контролю поліграфічної продукції

Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій

Монтаж і технічний сервіс

Монтаж, ремонт та експлуатацiя обладнання

Надійність і випробування упаковки

Наука про матеріали

Обладнання видавничо-поліграфічного виробництва

Обладнання харчових виробництв. Модуль 1. Базове обладнання харчових виробництв

Обладнання харчових виробництв. Модуль 1. Загальне технологічне обладнання

Обладнання харчових виробництв. Модуль 2. Обладнання технологічних ліній

Обладнання хімічних виробництв

Основи графічного дизайну

Основи комп'ютерної графіки

Основи проектування хімічних виробництв

Основи розрахунку і конструювання технологічного обладнання

Основи технічної творчості

Пакувальне виробництво

Патентознавство та авторське право

Проектування хімічних виробництв

Процеси та обладнання харчових виробництв

Розрахунок і конструювання технологічного обладнання фармацевтичних і біотехнологічних виробництв

САПР

Системи автоматизованого проектування

Системи інженерного аналізу (САЕ)

Системи управління якістю та стандартизація

Стандартизація та управління якістю

Теорія кольору

Теплові процеси і обладнання біотехнологічних виробництв

Теплові та масообмінні процеси і обладнання фармацевтичних і біотехнологічних виробництв

Технічна діагностика, ремонт та відновлення деталей

Технологiчнi основи машинобудування

Технологічне обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

Технологiчне обладнання харчових виробництв

Технологiчні комплекси харчових виробництв

Технології виробництва

Технології констукційних матеріалів

Технології матеріалів

Технології поліграфічного виробництва

Технології та обладнання пакування

Технології фотореєстраційних процесів

Технологічний інжиніринг харчових виробництв

Технологічні комплекси фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

Технологія і обладнання пакування продукції фармацевтичних виробництв

Технологія і обладнання пакування фармацевтичних виробництв

Технологія оздоблювальних процесів

Технологія післядрукарської обробки

Технологія та обладнання пакування

Упаковка

Устаткування виробництв галузі

Фізико-хімічні процеси в поліграфії

ОС Магістр

3-D графіка та анімація

CALS в галузевому машинобудуванні

Асептика біотехнологічних виробництв

Валідація процесів та обладнання

Виробнича логістика

Виробнича логістика галузі

Виробнича логістика фармацевтичної галузі

Виробнича логістика харчових виробництв

Гігієнічні вимоги до обладнання галузі

Гігієнічні вимоги до обладнання харчових виробництв

Ефективність технологічного обладнання

Ефективність технологічного обладнання харчових виробництв

Ефективність технологічного обладнання фармацевтичної галузі

Інжиніринг виробництв галузі

Інжиніринг хімічних виробництв

Інноваційне обладнання галузі

Інноваційне обладнання поліграфічних та пакувальних виробництв

Інноваційне обладнання фармацевтичної та біотехнологічної галузі

Інноваційне обладнання харчових виробництв

Інноваційні технології пакування та безпека пакованих продуктів

Інтенсифікація технологічних процесів у фармацевтичній та біотехнологічній галузі

Комп'ютерні технології в дизайні

Конструювання технологічного обладнання харчових виробництв

Конструювання технологічного обладнання фармацевтичної галузі

Логістика поліграфічних та пакувальних виробництв

Методи та організація досліджень

Методи та організація досліджень технічних систем

Моделювання процесів фармацевтичних і біотехнологічних виробництв

Моделювання та оптимізація пакувальних систем

Моделювання технічних систем

Моделювання технологічних систем

Надійність та довговічність потокових ліній

Обчислювальна термо-гідродинаміка (CFD)

Основи LEAN-виробництва

Проектування поліграфічних та пакувальних виробництв

Репрографія та мультимедійне видавництво

Рециклінг на поліграфічних та пакувальних виробництвах

Розповсюдження та логістика

Сертифікація обладнання та продукції

Системи автоматичного керування друкарсько-обробними процесами

Системи підготовки повітря

Спеціальні види друку

Спеціальні види друку та обладнання

Технології захисту друкованої продукції

Технології та засоби маркування паковань

Технологія та обладнання підготовки води

Управління інноваційними проектами

Управління якістю на підприємствах фармацевтичної галузі

міждисциплінарна освітньо-наукова програма

LEAN-ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Гігієнічні вимоги до обладнання харчових виробництв

Інноваційні технології пакування та безпека пакованих продуктів

Компонування технологічних потокових ліній

Науково-дослідницький практикум. Модуль 2

Ресурсоощадне обладнання харчових виробництв

ОНС Доктор філософії

Інформаційне проектування технологічного обладнання

Інформаційні технології проектування технічних комплексів

Новітні матеріали і технології в галузевому машинобудуванні

Новітні технології в машинобудуванні

Новітні ресурсо- та енергоефективні матеріали в галузевому машинобудуванні

Прикладні аспекти обчислювальної механіки

Реологія технологічних мас у виробництвах харчових, фармацевтичних та мікробіологічних виробів

Теорія моделювання технічних систем

Управління науковими проектами