Історія кафедри МПТ

Витоки кафедри МПТ починаються з ...

1932 рік - утворення кафедри технічної механіки у Київському технологічному інституті цукрової промисловості. Завідує кафедрою Б.Є. Терентьєв

1937 рік - кафедра передає дисципліни "Опір матеріалів" та "Будівельна справа" та змінює назву на "Деталі машин та підйомно-транспортні машини"

1938 рік - кафедра має назву "Деталі машин та прикладна механіка"

1944 рік - поновлення діяльності кафедри "Деталі машин" у Київському технологічному інституті харчової промисловості

1944-1948 рр. - очолює кафедру доцент Д.П. Скрипніченко

1948-1949 рр. - очолює кафедру доцент І.П. Бердинських

1949-1977 рр. - становлення кафедри під керівництвом д.т.н., проф. О.А.Кукібного

1957 рік - перші дослідження технологій та обладнання для пакування сипких харчових продуктів

1961 рік - випуск на кафедрі першої книжки для пакувальної індустрії: Бройдо Б. Е. Упаковочные автоматы. Киев. Гос. изд-во тех. лит-ры УССР, 1961 г., 190 с.

1977-2002 рр. - кафедру очолює професор Й.І.Сторіжко

1976-1989 рр. - виконання госпдоговірних тематик по дослідженню операцій пакетування тарно-штучних вантажів у соляній промисловості під керівництвом проф. О.П. Кривопляса

1977-1990 рр. - виконання госпдоговірних тематик з механізації НРТС-робіт із склотарною продукцією під керівництвом проф. А.І.Соколенка

1996 рік - кафедра отримала статус випускової і перейменована на кафедру технічної механіки і пакувальної техніки

1998 рік - перший випуск фахівців за спеціальністю «Машини і технології пакування»

2002 рік - кафедру очолює д.т.н., професор А.І.Соколенко

2005 рік - перший випуск фахівців за спеціальністю «Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки»

2012 рік - за подану роботу "Інноваційні технології підвищення ефективності харчових виробництв" творчий колектив університету на чолі із завідувачем кафедри А.І. Соколенко отримав Державну премію України у галузі науки і техніки

2017 рік - розпочато підготовку магістрів за спеціалізацією «Мехатроніка та робототехніка» з перейменуванням на кафедру мехатроніки та пакувальної техніки