Освітня програма підготовки магістрів

 «Прикладна механіка»

спеціальності 131 «Прикладна механіка»

Підготовка наших фахівців, до багатопрофільної інженерної спеціальності, тісто пов’язана із вивченням прикладної механіки (напрямку інженерії зі створення механізмів, конструювання складних механічних систем), адаптроніки (нового підходу до конструювання машин та механізмів) та мехатроніки (науки, яка об'єднала знання точної механіки з електронними, комп'ютерними та електротехнічними елементами, що дозволяють створювати, експлуатувати і обслуговувати нові види машин, пристроїв і механізмів).

Освітня програма магістра передбачає поглиблену практичну підготовку для проведення науково-дослідних, проектно-технологічних, виробничо-технологічних робіт з використанням сучасних комп’ютерних технологій і спеціалізованого програмного забезпечення.

Об’єкт діяльності: конструкції, машини, устаткування, механічні, біомеханічні і мехатронні системи та комплекси, процеси їх конструювання, виготовлення, дослідження та експлуатації; - цілі навчання: професійна інженерна діяльність в галузі проектування, виробництва, експлуатації та наукових досліджень технічних систем, машин і устаткування, робото-технічних засобів та комплексів, розробки технологій машинобудівних виробництв, викладацької діяльності.

Здобувачі вивчають: закони механіки та їх прикладні застосування, теоретичні засади проектування, аналізу і оптимізації конструкцій та технологій виробництва машин, основи організації та проведення наукових досліджень механічних властивостей матеріалів, динаміки машин та процесів, механіки рідини і газів, деталей машин і конструкцій, моделювання та прогнозування експлуатаційних властивостей технічних систем, мехатроніку, адаптроніку та робототехніку.

Під час підготовки майбутніх фахівців, враховується специфіка розвитку практичних навичок застосування: аналітичних та чисельних методів проектування і розрахунку машин і конструкцій, математичного та комп’ютерного моделювання і симуляції машин та механізмів; методика та технології натурного і віртуального технологічного експерименту; теоретичні основи промислової практики та практичного застосування мікропроцесорів, механічного дизайну, промислової електроніки та управління; інформаційні технології в інженерних дослідженнях, проектування виробництва, підготовка обладнання до експлуатації у різних галузях машинобудівного комплексу України та за її межами.

Програма підготовки майбутніх фахівців розширить і поглибить ваше розуміння машинобудування, застосування сучасних матеріалів і передових технологій виробництва. Навчання здійснюється висококваліфікованими викладачами із залученням стейкхолдерів від промисловості та роботою в сучасних технічних комп’ютеризованих лабораторіях. Завдяки вибору дисциплін, ви можете пристосувати  навчання до своїх кар’єрних амбіцій. Ви матимете можливість проаналізувати та вирішити реальну інженерну проблему за допомогою передових технологій.

Області кар’єрного застосування отриманих знань після навчання: інженерія харчових па пакувальних виробництв, включаючи навички механічного та електронного проектування; інженерія мехатроніки та робототехніки; приладобудування, яке поєднує електронну, механічну, комп’ютерну та контрольну техніку; технічний маркетинг та менеджмент; науково-дослідні установи і компанії.

Наші випускники працюють:

на підприємствах: проектування і дослідження автоматичних машин і автоматизованих систем, які використовуються на різних промислових і виробничих підприємствах; експлуатації робототехнічних комплексів та мехатронних систем для харчової, пакувальної та інших галузей промисловості.

в міжнародних компаніях і організаціях науково-технічної сфери: дослідно-експериментальні компанії по розробленню мехатронного пакувального устаткування; менеджмент з продажів обладнання машинобудівної, харчової та пакувальної галузі; інженерно-логістичний відділ закупівлі сучасного обладнання; бюро проектно-конструкторської документації для виготовлення інноваційного обладнання робототехнічних систем харчових і пакувальних виробництв; відділ технічного контролю та забезпечення якості обладнання.

Конкурентні переваги ОП «Прикладна механіка»: