Освітня програма підготовки бакалаврів

 «Електротехніка та інформаційні технології»

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Виникнення цієї освітньої програми обумовлено тією обставиною, що  ефективна робота будь-яких сучасних електротехнічних систем досягається тільки під управлінням інформаційних систем та технологій.

Освітня програма підготовки  розвиває компетенції у студентів для вирішення задач у галузі електротехніки та інформаційних технологій,  що підтримуються використанням сучасних комп'ютерних інструментів та інформаційних технологій. 

Електротехніка  та інформаційні технології

Електротехніка як інженерна галузь включає знання використання електроенергії у виробничих процесах, комунальній сфері та побуті. 

Інформаційні технології та автоматизація  в галузі електротехніки включають  знання проектування систем управління, пов'язаних з потоками енергії та інформації; використання комп'ютерів, комп'ютерних мереж, системи зв'язку та технології для передавання, обробки, зберігання та відображення інформації, розробка відповідного програмного забезпечення.  

Що являє собою  навчання за освітньою програмою?

Програма заснована на змісті з електротехніки, інформаційних технологій, автоматизації, обробки та передачі даних. Вони можуть бути доповнені вибірковими  модулями, наприклад, в електромеханіці, енерговикористанні  або комп'ютерній техніці. Це дає студентам широкий спектр інструментів, які дозволяють їм справлятися з постійно мінливими вимогами інженерів-електриків.

Навчальні плани максимально наближені до європейських, що відкриває можливість участі в міжнародних програмах обміну студентами (Erasmus+ тощо) та подальшої участі в магістерських програмах «2 Дипломи» з отриманням національного диплому та диплому європейського ВНЗ-партнера.

Яка структура навчання?

Бакалаврська освітня програма «Електротехніка та інформаційні технології» розділена на дві фази навчання. Технічні та методичні знання доповнюються обов'язковим досвідом в інженерній практиці.

У першому і другому семестрах вивчаються основи в галузі електротехніки, математики, фізики, мов програмування та баз даних.

У 3-му, 4-му, 5-му та 6-му семестрах студенти вивчають спеціальні дисципліни підготовки з електротехніки, автоматики, комп’ютерних систем автоматизованого проектування, інформаційних професійних технологіях.

У 7-му та 8-му семестрах вибіркові модулі зосереджуються на індивідуальних інтересах та здібностях студентів. Для цього ви будете проходити інженерну практику в провідних корпораціях та підприємствах енергетичної сфери, де отримаєте професійні та комунікаційні навички. А тематики дипломного проекту пов’язані з реалізацією проектних рішень у виробничих ситуаціях.

Центральний аспект програми ступеня - це міждисциплінарна інтеграція таких дисциплін: електротехніка, автоматика, промислові інформаційні мережі, програмування, побудова та використання баз даних. Крім того, ступінь бакалавра в галузі електротехніки та інформаційних технологій надає соціальні навички та доповнює технічні та методологічні знання з початковим досвідом роботи в інженерній практиці.

Які компетенції та навички я набуваю?

Як випускник, ви однаково кваліфіковані для початку кар'єри, а також для подальшої наукової освіти. Випускники здатні самостійно чи в команді вирішувати складні професійні завдання. Крім того, вони  освоїли математичні, наукові та інженерні основи професії і зможуть  їх структурно використовувати для практичного вирішення проблем. Їх навички дозволяють розробляти та підтримувати в робочому стані електротехнічні пристрої та системи, оснащені автоматикою, інтегровані в інформаційно-керуючу систему підприємства. Також ця освітня програма дає ґрунтовні знання в області інформаційних технологій, що дає можливість працювати в сфері проектів розробки інформаційних комп'ютерних систем будь-якого призначення, включаючи як апаратне, так і програмне забезпечення. 

Випускники  також розуміють етичні, екологічні, комерційні та промислові наслідки своєї діяльності. 

Які професійні можливості я маю з цим ступенем?

Після закінчення програми бакалавра в галузі електротехніки та інформаційних технологій відкриваються перспективи в галузі досліджень та розробки наукоємних продуктів. Ви також можете працювати на керівних посадах, а також у продажах та маркетингу. Існують інші можливості в галузі ІТ технологій та в галузі електротехніки промислових і комунальних об’єктів.