Кафедра 

мехатроніки та пакувальної техніки


Завідувачка кафедри

Кривопляс-Володіна Людмила Олександрівна


професорка, докторка технічних наук

Кафедра МПТ здійснює підготовку фахівців

за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» – бакалаврів та магістрів за освітньо-професійною програмою «Прикладна механіка». 

Підготовка бакалаврів  відбувається за фаховим спрямуванням :

машини і технології пакування, 

машини і технології переробки упаковки,

мехатроніка і робототехніка пакування та рециклінгу.

Підготовка магістрів відбувається за фаховим спрямуванням :

машини і технології пакування,

інжиніринг рециклінгу,

мехатроніка та робототехніка пакувального обладнання.З поглибленням технологічного прогресу і розвитком промисловості, важливість інженерії в галузі механіки стає ще більш очевидною. Наша спеціальність 131 "Прикладна механіка" – це ключ до розуміння та використання фундаментальних принципів механіки в практичній роботі для моделювання різних технічних, зокрема, мехатронних та робототехнічних систем.

Основний фокус освітньо-професійної програми «Прикладна механіка» - підготовка конкурентоспроможних висококваліфікованих фахівців для забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави, здатних на високому професійному здійснювати проектну, виробничо-технологічну, науково-дослідну, організаційно-управлінську діяльність на підприємствах з випуску пакувальних матеріалів, тари та упаковки, пакувальної індустрії, харчової та переробної галузей промисловості, галузі переробки використаної упаковки; наукових та проектних організаціях.

Кафедра має всі умови для підготовки кадрів для пакувальної та переробної галузей промисловості та науково-педагогічних працівників.

Викладачами кафедри розроблені і впроваджуються у навчальний процес програми загально-інженерних дисциплін: «Кінематика та динаміка машин», «Проектування деталей машин», «Прикладна механіка», «Транспортні системи», «Основи міцності матеріалів»; фахових дисциплін: «Пневмо- та гідпропривод систем пакування та рециклінгу», «Основи мехатроніки», «Мехатроніка», «Автоматизація виробничих процесів», «Основи розрахунку і конструювання обладнання пакування та рециклінгу»;  «Конструювання і дизайн упаковки», «Екологічна безпека використаних пакувальних матеріалів «Обробка харчових продуктів в процесі пакування». 

Крім того впроваджені та надані здобувачам до  вибору наступні блоки дисциплін:

для здобуття ОС «Бакалавр» -  Блок 1. «Машини і технології пакування»: «Пакувальні матеріали, технології виробництва та обладнання», «Обладнання для виготовлення упаковки», «Технології пакування», «Пакувальне обладнання»; Блок 2. «Машини і технології переробки упаковки»: «Пакувальні матеріали, властивості та особливості переробки»; «Процеси переробки упаковки», «Системи рециклінгу упаковки», «Обладнання переробки упаковки»; Блок 3. «Мехатроніка і робототехніка пакування та рециклінгу»: «Інжиніринг пакувальних матеріалів та паковань»; «Інтелектуальні механічні системи»; «Обладнання для пакування та рециклінгу», «Мехатронні модулі та роботехнічні комплекси». 

для здобуття ОС  «Магістр» - Блок 1. «Машини і технології пакування»: «Розрахунок і конструювання пакувального обладнання», «Автоматизовані потокові лінії», «Гігієнічні вимоги, сертифікація та метрологічна атестація»; Блок 2. «Інжиніринг рециклінгу»: «Розрахунок і конструювання обладнання переробки упаковки», «Автоматизовані потокові лінії переробки упаковки», «Сертифікація та управління якістю виробництва»; Блок 3. «Мехатроніка та робототехніка пакувального обладнання»: «Розрахунок і конструювання функціональних мехатронних модулів», «Автоматизовані потокові лінії», «Робототехнічні комплекси у пакувальних процесах».

Загалом викладається 45 дисциплін.

Здобувачі залучені до науково-дослідна роботи в гуртку “Адаптроніка та інноваційна пневмоавтоматика Іndustry 4.0”, як в одному із важливих засобів підвищення якості підготовки та виховання спеціалістів із вищою професійною освітою, здатних творчо використовувати у практичній діяльності досягнення науково-технічного і культурного прогресу.

На кафедрі функціонують навчальні спеціалізовані лабораторії: 

Адаптроніки та інноваційної пневмоавтоматики Іndustry 4.0,

Деталей машин,

Кінематики та динаміки машин,

Мехатроніки, 

Технологій пакування,

Транспортних систем.

За роки існування випускової кафедри підготовлено близько 1000 спеціалістів.