Кафедра 

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ І ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ

Завідувач кафедри

Балюта Сергій Миколайович

професор, доктор технічних наук

на освітній програмі "Електротехніка та інформаційні технології" за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», галузі знань «Електрична інженерія» (денна і заочна форми навчання) на освітньому ступені "бакалавр", 

на освітній програмі «Електротехнічні системи електроспоживання» за освітнім ступенем «магістр» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (денна і заочна форми навчання).

Кафедра має всі умови для підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі енергетики та науково-педагогічних працівників.

Викладачами кафедри розроблені та впроваджуються у навчальний процес програми загально-інженерних дисциплін: теоретичні основи електротехніки, а також фахових дисциплін: перехідні процеси в системах електропостачання, математичні задачі енергетики, системи електропостачання, маркетингові дослідження в електроенергетиці, енергозбереження, відновлювальні джерела живлення, основи моделювання електроенергетичних об'єктів, енергетичний контроль в системах електроспоживання тощо.

На кафедрі функціонують навчальні спеціалізовані лабораторії:

Крім того, на кафедрі працює 2 навчальних комп'ютерних класи, обладнані сучасними персональними комп'ютерами. У навчальному процесі та наукових дослідженнях студенти мають можливість використовувати сучасне програмне забезпечення AutoCad, Mathcad, MathLab, Visio тощо.

Штат професорсько-викладацького складу кафедри становить 13 осіб, у тому числі 4 професори та 4 доценти. З кожним роком педагогічний склад кафедри поповнюється молодими співробітниками-випускниками кафедри. За роки існування кафедра підготувала близько 2500 фахівців.

До сфери діяльності випускників кафедри входять як проектування, так і експлуатація систем електропостачання, а також нові функції із збуту електричної енергії, контролю в галузі енергетики ьта впровадження енергетичного менеджменту на промислових підприємствах.

Випускники кафедри працюють в енерговідділах профільних науково-дослідних інститутів («Укрдіпрохарчопром», ВАТ «Цукроавтомат»), проектних організаціях («Київпроект», «Укрдіпром'ясомолпром», ПрАТ «Київобленерго», ВАТ «Київенерго»), представництвах провідних і світових компаній у галузі електротехніки та автоматизації (Danfoss, Eaton, Mitsubishi, АВВ).

Випускники кафедри працюють директорами, головними енергетиками та співробітниками енергослужб підприємств харчової та інших галузей промисловості, а також комунальних підприємств.

Серед випускників є доктори наук, кандидати наук, наукові співробітники, викладачі вищих навчальних закладів.