Освітня програма підготовки бакалаврів

 «Інженіринг харчових та біотехнологічних виробництв»

спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»

Сучасна харчова, фармацевтична та біотехнологічна промисловість є високотехнологічними галузями економіки країни і фахівці з якісною технічною освітою, обізнаних у питаннях інжинірингу, завжди затребувані та мають високооплачувані посади у цих сферах діяльності.

Мета освітньої програми – підготовка фахівців з комп’ютерно - інформаційних засобів дослідження і проектування технологічних систем, технічного сервісу обладнання для виробництва харчової та біотехнологічної продукції шляхом перетворень органічної сировини, матеріалів під впливом фізико-хімічних, біологічних, термічних та інших способів оброблення.

Спеціалісти з інжинірингу визначають політику підприємства з цілого комплексу організаційно-технічних питань, зокрема щодо створення нового обладнання та технологічних комплексів, проектування та компонування технологічних ліній, їх монтажу, виконання налагоджувальних робіт, експлуатації та сервісного обслуговування.

Під час навчання студенти, цієї перспективної спеціальності, набувають професійні компетентності що надають їм здатність застосовувати інформаційні та комп’ютерні технології, використовувати інженерні знання у практичних ситуаціях, навчатися і оволодівати сучасними знаннями та технологіями, працювати самостійно та у складі команди.

В процесі вивчення професійних дисциплін студенти розширюють свої знання та навики по застосуванню сучасних аналітичних методів та комп'ютерних програмних засобів для розв'язування інженерних завдань, визначенню техніко-економічної ефективності впровадження нових зразків технологічного обладнання, систем мехатроніки та робототехніки, використанню інноваційного потенціалу у проектних розробках на засадах комерційної та економічної діяльності, забезпеченню ефективної роботи на підприємствах систем управління якістю.

Перевагами наших випускників є отримані ґрунтовні знання і набуті вміння та практичні навички в питаннях інжинірингу, а саме: 

Практична підготовка студентів проходить на провідних підприємствах - партнерах інституту. В теперішній час запроваджується дуальна форма освіти - старшокурсники поєднують навчання та стажування на підприємствах, де набувають практичних навичок в умовах реального виробництва.

Фахівці даної професії гарантовано працевлаштовані та успішно будують свою кар’єру у компаніях та організаціях,  де працюють на посадах головних технічних менеджерів, керівників проектів, фахівців з технічного дизайну та проектування, конструкторів, спеціалістів з комп’ютерних систем автоматизованого проектування та інженерного аналізу, інженерів-механіків з експлуатації та технічного сервісу, науково-технічних співробітників, професіоналів з аудиту технічних систем.

Якісна, сучасна інженерна освіта – перспектива успішного професійного майбутнього!