Освітня програма підготовки бакалаврів

 «Холодильні техніка та технології»

спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування»

Мета освітньо-професійної програми – підготовка фахівців, здатних до комплексного розв’язання складних задач і проблем розроблення нових та вдосконалення, модернізації і експлуатації існуючих систем холодопостачання та холодоспоживання, що передбачає проведення досліджень, оновлення та інтеграції знань в умовах недостатньої інформації та суперечливих вимог.

Освітня программа орієнтована на підготовку фахівців, які мають володіти: сучасними методами та засобами для аналізу, синтезу, проектування, налагодження, модернізації та експлуатації систем холодопостачання та холодоспоживання об’єктів вироблення та споживання штучного холоду.

Основний фокус освітньо-професійної програми – підготовка освітньо-професійних кадрів які володіють сучасними методами аналізу, синтезу, проектування, налагодження, модернізації та експлуатації систем холодопостачання та холодоспоживання об’єктів вироблення та споживання штучного холоду у різних галузях.

Особливості програми – освітня програма бакалавра передбачає теоретичну та практичну підготовку для проведення проектно-технологічних, виробничо-технологічних робіт з використанням сучасних комп’ютерних технологій і спеціалізованого програмного забезпечення, з розробленням та впровадженням технічних і технологічних інновацій.

Позиціонуючи себе потужним виробником харчових продуктів з високою доданою вартістю, наша країна тим самим надає найвищого пріоритету розвитку холодильної техніки та технології, адже холодильна галузь на будь-якій ділянці харчового ланцюга від лану до столу забезпечує зберігання та холодильне оброблення продукту від первісного охолодження харчової сировини аж до зберігання готових виробів на охолоджуваних вітринах супермаркетів.

Закінчивши навчання за пропонованою освітньо-професійною програмою, випускники отримують основні компетенції:

володіють необхідними технічними знаннями для майбутнього кар'єрного зростання та отримують програмні результати навчання:

Бакалаври за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» можуть продовжити освіту у нашому університеті за магістерською освітною програмамою «Холодильні техніка та технології»

В умовах зросту попиту на фахівців цієї освітньо-професійної програми в Україні й світі наші випускники зможуть максимально реалізувати свої знання, можливості та ентузіазм практично в усіх галузях економіки незалежно від того, зорієнтовані вони на виконання управлінських, дослідницьких чи експлуатаційних завдань.