Дисципліни кафедри ЕПЕМ

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

ОС Бакалавр

Автоматизоване проектування систем електропостачання

Алгоритмізація та програмування

Альтернативні джерела енергії в системах електропостачання

Електрична частина станцій та підстанцій

Електричні апарати

Електричні машини

Електричні системи

Електричні системи 2

Електричні системи (модуль 1)

Електричні системи (модуль 2)

Електричні системи та мережі

Електроніка та технічні засоби автоматизації

Електротехніка та електромеханіка

Електротехніка та основи електроніки

Електротехнологічні установки

Енергоефективне електроосвітлення та системи керування ним

Інжиніринг харчових виробництв Модуль 3. Електротехніка

Комп'ютерні інформаційні технології в енергетиці

Математичне моделювання об'єктів енерговикористання

Математичні задачі енергетики

Методи ідентифікації, оптимізації та прогнозування в енергетиці

Монтаж та експлуатація електротехнічного обладнання

Основи автоматизованого електроприводу

Основи електроосвітлення

Основи метрології та електричних вимірювань

Основи моделювання електроенергетичних об`єктів

Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем

Перехідні процеси в системах електропостачання

Підвищення ефективності систем електропостачання

Проектування програмних комплексів і інформаційних систем

САПР систем енерговикористання

Системи електропостачання

Теоретичні основи електротехніки

Теорія автоматичного керування

Техніка високих напруг

ОС Магістр

Автоматизовані системи електротехнічних комплексів та електропривод

Автоматизовані системи обліку електричної та теплової енергії

Відновлювальна енергетика

Електромагнітна сумісність електротехнічних комплексів

Енергетичний контроль в системах енергозабезпечення

Енергозбереження

Енергозбереження в промисловості

Енергозберігаючі технології для готельно-ресторанних підприємств

Інтелектуальні електропостачальні системи та інтеграція відновлювальних джерел енергії

Конкурентні технології відновлюваної енергетики для систем енергопостачання

Маркетингові дослідження ринку електричної енергії

Математичне моделювання систем електропостачання промислових об'єктів

Математичне та імітаційне моделювання електротехнічних систем та їх елементів

Методи та організація досліджень

Основи енергоменеджменту і енергетичного аудиту

Розосереджені системи відновлюваної енергетики та вторинні енергоресурси

Системи моніторингу, обліку та керування електропостачанням

Споживачі електричної енергії

Технології енергозбереження в системах виробництва і розподілу електричної енергії

Управління проектами енерговикористання

Якість електричної енергії в системах електропостачання


ОНС Доктор філософії

Високоефективні системи генерації теплової та електричної енергії

Електропостачання житлових будинків і комунальних об'єктів від альтернативних джерел енергії

Електротехнічні комплекси з накопичувачами енергії

Імітаційне моделювання електротехнічних комплексів з відновлювальними джерелами енергії

Інформаційні технології в проектуванні та експлуатації електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем

Когенерація в енергетиці

Мережі електропостачання з розподіленою генерацією

Методи дослідження процесів та узагальнення їх результатів

Методи моделювання систем розподілу електроенергії

Моделювання електротехнічних об'єктів з інтелектуальними системами керування

Надійність систем електропостачання й електромагнітна сумісність в електроенергетичних системах та електротехнічних комплексах

Розробка і імітаційне моделювання інтегрованих систем керування в електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних системах

Системний аналіз і задачі автоматизації складних електротехнічних об'єктів

Сучасні методи керування та їх застосування в електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних системах