Кафедра 

технологічного обладнання та компютерних технологій проектування

Завідувач кафедри

Якимчук Микола Володимирович

професор, доктор технічних наук

Кафедра ТОКТП здійснює підготовку фахівців:

Кафедра технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування є випусковою і готує фахівців:

Здійснюється набір студентів за денною та заочною (дистанційною) формами навчання. Випускники профільних коледжів і технікумів вступають на ІІ – ІІІ курс на навчання за скороченою програмою підготовки.

За роки існування кафедра підготувала декілька тисяч висококваліфікованих фахівців для економіки України.

ВИПУСКНИКИ КАФЕДРИ МАЮТЬ РОЗГАЛУЖЕНУ СФЕРУ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:

На кафедрі функціонує центр систем автоматизованого проектування, обладнаний новітньою комп'ютерною технікою. Постійно впроваджуються нові технології навчання на базі використання сучасного програмного забезпечення та технічних засобів навчання. Кафедра має три спеціалізовані навчальні лабораторії, оснащенні відповідними демонстраційними електронними стендами, макетами обладнання та лабораторним устаткуванням. Здобувачі проходять виробничу практику на сучасних підприємствах, виконують реальні технічні проекти під час підготовки кваліфікаційних робіт.

Навчальний процес на кафедрі забезпечується сучасними підручниками, навчальними посібниками, конспектами лекцій та іншими навчально-методичними розробками.