Кафедра 

теплоенергетики та холодильної техніки

Завідувач кафедри

Петренко Валентин Петрович

професор, доктор технічних наук

Кафедра ТЕХТ здійснює підготовку фахівців:

за освітніми програмами:

по спеціальностях 144 «Теплоенергетика» та 142 «Енергетичне машинобудування», за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «бакалавр», «магістр».

Крім цього, викладачі кафедри беруть участь у підготовці фахівців з інших спеціальностей – інженерів-технологів та інженерів-механіків.

На кафедрі функціонують навчальні спеціалізовані лабораторії:

Для практичної підготовки фахівців працюють філії кафедри на базі підприємств «Київенерго»; під час навчання студенти проходять практику на цукрових заводах, котельнях, ТЕЦ, холодокомбінатах, гіпермаркетах, логістияних складах, проектних організаціях, науково-дослідних установах Національної академії наук України, та інших підприємствах харчової та промисловості.

Штат професорсько-викладацького складу кафедри становить понад двадцять осіб, серед яких десять професорів та тринадцять доцентів. До викладання за сумісництвом залучаються знані науковці та досвідчені фахівці-виробничники. Склад кафедри щороку поповнюють молоді викладачі-випускники кафедри.

Серед фахівців-випускників кафедри — академіки, доктори та кандидати наук, професори та доценти. Багато випускників стали визначними організаторами виробництва, громадськими діячами, керівниками високого рангу. Фахівці з теплоенергетики та холодильних машин і установок успішно працюють на посадах інженерів з експлуатації, монтажу, проектування та налагодження систем тепло- та холодопостачання, начальників цехів, начальників ТЕЦ, головних інженерів та директорів підприємств. Багато хто з випускників працює у бізнес-структурах, зокрема у фірмах, що постачають на ринок теплоенергетичне та холодильне обладнання на посадах менеджерів та директорів. Ті, хто виявив схильність до наукової роботи, можуть працювати у академічних або галузевих науково-дослідних установах.

При університеті працює аспірантура. Аспіранти кафедри мають можливість захищати кандидатські дисертації за спеціальністю 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика».

Кафедра має всі необхідні умови для підготовки висококваліфікованих фахівців промисловості та науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації.