Кафедра Машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Завідувач кафедри

Гавва Олександр Миколайович

професор, доктор технічних наук

Кафедра МАХФВ здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня  «бакалавр» 

в галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133  «Галузеве машинобудування» :

в галузі знань 18 «Виробництво та технології» 

освітнього ступеня  «магістр» 

в галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133  «Галузеве машинобудування» :

освітньо-наукового ступеня «доктор філософії»

 в галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133  «Галузеве машинобудування» :