Історія кафедри ЕПЕМ

Витоки кафедри ЕПЕМ починаються з ...


1935 рік - організована кафедра «Електротехніки», яку очолив професор Наумов А.Л.

1936 рік - кафедру очолив доктор фізико-математичних наук, професор Котельников А.К.

1946 рік - кафедру очолював доцент С.І. Іноземцев

1955 рік - відбулося об'єднання кафедр «Електротехніки» та «Теплотехніки» у кафедру «Променергетики», яку очолив професор П.Д.Швецов

1957 рік - штат кафедри поповнився викладачами курсу гідравліки. Кафедру очолив професор В.Д.Попов

1957 рік - у зв'язку зі збільшенням кількості студентів в інституті зі складу кафедри «Променергетики» була виділена кафедра «Загальної електротехніки» на чолі з доцентом В.Є.Крутіковою.

1979 рік - на базі кафедри “Загальної електротехніки” створено кафедру «Електропостачання промислових підприємств», якою керував професор М.М.Орлов. Кафедра набуває статусу випускової.

1981 рік - перший випуск інженерів-електриків.

1985 рік - зі складу кафедри виділилась кафедра «Електротехніки».

1986 рік - кафедру «Електропостачання промислових підприємств» очолював доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Міжнародної Академії комп’ютерних наук і систем, її віце-президент, кавалер орденів Леніна та Трудового Червоного Прапора І.М.Богаєнко.

2008 рік - керівництво кафедрою взяв на себе випускник кафедри, доктор технічних наук, профессор Балюта С.М.

2017 рік - Приєднання кафедри «Електротехніки» до кафедри «Електропостачання та енергоменеджменту», розпочато підготовку фахівців за освітньою програмою "Елетротехніка та інформаційні технології".