Історія кафедри ГД

Витоки кафедри ГД починаються з ...

1992 рік - відповідно до мети і завдань відродженої Української держави у НУХТ було створено кафедру історії України. Перед кафедрою постали ті самі складні завдання, що стояли на порядку денному тодішньої історичної науки. Скалічена ідеологічним тиском історія потребувала нової, україноцентричної парадигми. Викриття злочинів тоталітарної держави, замовчування важливих сторінок української та світової історії вимагали зваженого аналізу та структуризації. Основою нового методичного доробку стали раніше закриті для широкого загалу праці видатних українських істориків – Михайла Грушевського, Наталії Полонської-Василенко, Дмитра Дорошенка, Івана Крип'якевича та ін. Значну роль відіграв посібник канадського дослідника українського походження Ореста Субтельного «Україна: історія».

1993 рік - до кафедри було приєднано секцію української ділової мови, та розпочато викладання предмету «Українська та зарубіжна культура», тож кафедра отримала нову назву - кафедра українознавства. Рішення Вченої ради НУХТ щодо реорганізації кафедри відповідало завданням відродження і розбудови незалежної України, національної системи освіти, відтворення історії, культури й духовності українського народу. Згодом викладачами кафедри були підготовлені навчальні та навчально-методичні посібники з історії України, культурології, історії української культури, української ділової мови а також методичні розробки до вивчення цих дисциплін Крім того розроблялись нові навчально-методична література для забезпечення викладання варіативних навчальних дисциплін.

2016 рік - в результаті структурної реорганізації вишу частина викладацького складу кафедри соціології, політології та права долучилася до кафедри українознавства.

2017 рік - на базі кафедр українознавства та філософії у зв'язку із загальною структурною реорганізацією НУХТ була створена кафедра гуманітарних дисциплін.