Дисципліни кафедри ГД

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

ОС Бакалавр

Гастрономічні традиції народів світу: історія та культура

Ділова комунікативність

Ділова українська мова

Документознавство

Етика ділового спілкування

Етика ділової комунікації

Європейський простір вищої освіти, науки та культури

Історія державності і культура України

Історія державності та культури України

Історія державності та культури України (англомовний курс)

Історія і культура України

Історія і культура України (англомовний курс)

Історія їжі: антропологія, традиція, культура

Історія косметичних засобів

Історія України

Історія харчових добавок

Культура ділового мовлення

Культура професійного мовлення

Лідерство та командоутворення

Лідерство, менеджмент та підприємництво

Навички ділової комунікації

Основи психодіагностики для HR

Основи психології

Педагогіка та психологія вищої професійної школи

Політологія

Професійна етика та медіація

Правознавство та захист інтелектуальної власності

Професійна етика та медіація (англомовний курс)

Психологічні основи в рекламі

Психологія

Психологія (англомовний курс)

Психологія взаємовідносин

Психологія ділової комунікації

Психологія професійної діяльності HR

Психологія у сфері гостинності

Психологія у сфері гостинності (англомовний проект)

Психологія успішності

Риторика

Розвиток організаторських та лідерських здібностей

Світова і національна культурна спадщина

Світова і національна культурна спадщина (англомовний курс)

Соціологія

Сучасна європейська культура і глобалізація

Сучасна українська мова у професійній сфері

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Українська мова для студентів-іноземців

Українська наука в контексті світового наукового розвитку

Філософія

Філософія (англомовний курс)

ОС Магістр

Лідерство, менеджмент та підприємництво

Лідерство та Team Building

Лідерство та командоутворення

Психологія лідерства

Психологія софт скіллз у менеджменті персоналу

Психологія управління та конфліктологія

Розвиток організаторських та лідерських здібностей

Тренінг формування комунікативної компетентності керівника

Україна в європейському цивілізаційному вимірі

Філософія техніки

Філософія дослідницької інновації

ОНС Доктор філософії

Європейський простір вищої освіти, науки та культури

Історія філософії та філософія науки

Педагогіка та психологія вищої професійної школи