Історія кафедри ТЕХТ

Витоки кафедри ТЕХТ починаються з ...


1931 рік - створена кафедра теплотехніки

1935 рік - відбувся перший випуск фахівців за спеціальністю «Теплосилові установки цукрової промисловості»

1957 рік - реорганізована у випускову кафедру теплоенергетики

1960 рік - відбувся перший випуск фахівців за спеціальністю «Промислова теплоенергетика»

1965 рік - на базі викладацького складу кафедри теплоенергетики було створено дві кафедри: випускову кафедру промислової теплоенергетики та загальноінженерну кафедру теоретичної та загальної теплотехніки

1974 рік - після реформування кафедри спецобладнання харчових виробництв на кафедру промислової теплоенергетики передані лабораторія холодильної техніки, всі дисципліни цього профілю та викладачі

1976 рік - на базі наукового потенціалу кафедри створено спеціалізовану вчену раду під головуванням проф. Н.Ю.Тобілевича для проведення захисту дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук зі спеціальностей 05.14.04 – «Промислова теплоенергетика» та 05.18.12 – «Процеси та апарати харчових виробництв»

1994 рік - ВАКом України затверджена спеціалізована вчена рада, що одержала право здійснювати державну атестацію кандидатських дисертацій зі спеціальностей 05.14.04 «Промислова теплоенергетика» та 05.13.07 «Автоматизація технологічних процесів та виробництв» під головуванням проф. М.О.Прядка

1997 рік - на кафедрі розпочата підготовка фахівців зі спеціальності «Холодильні машини і установки» як за стаціонарною, так і за заочною формою навчання

1998 рік - на базі кафедри промислової теплоенергетики створено «Інститут проблем енергетики в харчовій промисловості» – перший спеціалізований науково-інженерний підрозділ нашого університету

2001 рік - відбулося перейменування кафедри промислової теплоенергетики на кафедру теплоенергетики та холодильної техніки

2002 рік - відбувся перший випуск фахівців за спеціальністю «Холодильні машини і установки»

2013 рік - відбулося об’єднання кафедри теплотехніки з кафедрою теплоенергетики та холодильної техніки