Дисципліни кафедри ТОКТП

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

ОС Бакалавр

Виробнича логістика

Генерація компонентів в CAD

Інженерія безпеки

Інженерна графіка

Інженерна та комп'ютерна графіка

Інжиніринг виробничих процесів

Інжиніринг харчових виробництв. Модуль 1. Основи комп’ютерного проектування

Інформаційні процеси в інженерії

Комп’ютерна математика

Машини-автомати

Машини-автомати, потокові лінії та робототехнічні комплекси

Методи обчислювальної математики

Монтаж і технічний сервіс

Монтаж, ремонт та експлуатація обладнання

Обладнання харчових виробництв

Обладнання харчових виробництв. Модуль 1. Базове обладнання харчових виробництв

Обладнання харчових виробництв. Модуль 1. Загальне технологічне обладнання

Обладнання харчових виробництв. Модуль 2. Обладнання технологічних ліній

Основи автоматизації проектування

Основи комп’ютерного проектування

Основи розрахунку і конструювання технологічного обладнання

Основи САПР

Проектування промислових підприємств з основами САПР

Промисловий інжиніринг

САПР

Системи автоматизованого проектування

Системи інженерного аналізу (CAE)

Технологічне обладнання харчових виробництв

Технологічні комплекси харчових виробництв


ОС Магістр

Виробнича логістика

Виробнича логістика харчових виробництв

Гігієнічні вимоги до обладнання галузі

Гігієнічні вимоги до обладнання галузі (англомовний курс)

Гігієнічні вимоги до обладнання харчових виробництв

Ефективність технологічного обладнання

Ефективність технологічного обладнання харчових виробництв

Інженерні мережі та устаткування

Інженерні мережі та устаткування підприємств харчових виробництв

Інжиніринг у готельному та ресторанному господарстві

Інжиніринг у готельному та ресторанному господарстві. Модуль 1

Інноваційне обладнання галузі

Інноваційне обладнання харчових виробництв

Конструювання технологічного обладнання галузі

Конструювання технологічного обладнання харчових виробництв

Метод скінченних елементів (CAE)

Моделювання технічних систем

Моделювання технологічних систем

Обчислювальна термо-гідродинаміка (CFD)

Проектування обладнання галузі

Системи управління інтегрованими матеріальними потоками

Складське господарство харчових виробництв

Числові методи в інженерії


ОНС Доктор філософії

Високоефективні процеси та обладнання галузі  

Інтенсифікація тепломасообміну в технологічному обладнанні

Методи, засоби та похибки вимірювання фізичних величин