Дисципліни кафедри ТЕХТ

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

ОС Бакалавр

Альтернативна енергетика

Введення в енергоменеджмент  

Високотемпературні процеси та установки  

BIM-проектування інженерних мереж  

Джерела енергопостачання промислових підприємств  

Джерела та системи теплоенергопостачання  

Джерела та системи теплоспоживання  

Експлуатацiя та налагодження теплоенергетичного обладнання

Енергетичні ресурси  

Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів  

Захист навколишнього середовища

Кондиціювання повітря

Котельні установки

Кріогенна техніка та технологія

Механіка рідин 

Механіка рідин (Модуль 1) 

Механіка рідин (Модуль 2) 

Механіка рідин 2  

Монтаж, експлуатація, обслуговування та ремонт холодильних установок  

Нагнiтачi та тепловi двигуни 

Основи теплотехнології харчових виробництв

Прикладна термодинамiка

Системи виробництва та розподілу енергоносіїв 

Теоретичні основи холодильної техніки  

Теплоенергетичні установки  

Теплові мережі

Тепломасообмін

Тепломасообмін 

Тепломасообмін 2 

Теплотехніка  

Теплотехніка та енергетичні установки  

Теплотехнічні вимірювання та прилади  

Теплотехнологiчнi процеси та установки 

Теплотехнологiя промислових виробництв  

Теплохолодотехніка  

Термодинаміка

Технічна термодинаміка  

Холодильна техніка та технологiя

Холодильна технологiя  

Холодильне обладнання підприємств харчової промисловості

Холодильні агенти: аспекти використання та утилізації  

Холодильні машини  

Холодильні установки


ОС Магістр

Відновлювальні та альтернативні джерела енергії

Iнтенсифiкацiя тепломасообмiну в теплообмінних апаратах і установках

Екологічні наслідки використання енергії та їх законодавче врегулювання

Енергетичний аудит систем теплохолодопостачання  

Енергоефективні теплотехнологічі процеси

Енергозбереження 

Енергоощадні технології  

Кондиціювання повітря

Методи та організація досліджень

Методи аналізу ефективності енерготехнологічних систем

Механіка рідин (розширений курс)

Обчислювальна гідрогазодинаміка (CFD)

Основи енергоменеджменту і енергетичного аудиту

Проектування теплоенергетичних систем

Промислові випробування обладнання систем теплохолодопостачання

Проектування холодильних установок і систем

Холодильна технологія (Розширений курс)

Холодильні агенти: аспекти використання та утилізації

Холодильні технології (розширений курс)  

Холодильні машини (Проектування компресорів)


ОНС Доктор філософії

Аеродинаміка

Високоефективні системи генерації теплової та електричної енергії

Газогідромеханіка  

Гідродинаміка та теплообмін в двофазних потоках енергетичних установок

Екологічні аспекти енерговиробництва  

Когенерація в енергетиці

Методи дослідження процесів та узагальнення їх результатів

Наукові засади використання біомаси в енергетиці  

Наукові засади накопичення та зберігання енергії

Нерівноважна термодинаміка  

Обчислювальна теплофізика

Термодинамічний аналіз енергетичних систем