Переваги навчання

Перевага перша:

 інжене́рія – одна з найпотрібніших галузей людської діяльності

«Інжене́рія», «інжиніринг», «інженерна справа» (від лат. ingenium – здібність, винахідливість) – використання матерії, енергії та абстрактних обʼєктів для створення конструкцій, машин та обладнання. Вона реалізується через застосування наукових знань і практичного досвіду. Сучасна інженерія є найзрілішою та найпоширенішою формою людської діяльності, безпосередньо спрямованої на вирішення технічних завдань та створення технічних об’єктів.

Постійно та професійно практикують інженерію – інженери. Інженер використовує уяву і досвід, здатність аналізувати й оцінювати. Він застосовує свої знання для проектування, будівництва, експлуатації та вдосконалення роботи машин, процесів і апаратів. Техніка обʼєднує всіх інженерів – механіків, електриків, холодильщиків, теплоенергетиків, що їх готує ННІТІ ім. акад. І.С. Гулого, незалежно від того, в якій сфері суспільного життя використовується їхня праця. 

Перевага друга: ми даємо якісну освіту

Застосовуються навчальні плани і програми, в основі яких лежить передовий досвід вітчизняної та європейської інженерної освіти. Під час навчання використовуються сучасні методики та форми навчання, новітні інформаційно-комп’ютерні технології, зокрема методики дистанційного навчання.

Діє програма академічної мобільності 2D (2 диплома), за якою наші студенти успішно проходять навчання за кордоном. Підготовка фахівців відповідає щораз вищим професійним вимогам у світлі Директив Європейського Співтовариства. Тому європейське навчання для наших студентів – це реальність сьогодення.

Перевага третя: практична підготовка запорука успішного професійного майбутнього

До складу інституту входять 30 навчально-наукових лабораторій різного професійного спрямування та 8 комп’ютерних класів, де студенти під керівництвом досвідчених викладачів і науковців отримують навички практичної роботи та проводять наукові дослідження. 

Виробнича практика проходить на провідних підприємствах, організаціях, у науково-дослідних і проектних установах. 

В інституті впроваджена дуальна форма навчання при якій здобувачі освіти гармонійно поєднують навчання в університеті із стажуванням на провідних підприємстах різних галузей промисловості.

Перевага четверта: гарні побутові умови та можливості для гармонійного розвитку особистості

До послуг студентів – розвинена побутова і соціальна інфраструктура. Усі охочі можуть проживати в гуртожитку, поряд із яким розташований сучасний спортивний комплекс із плавальним басейном та іншими спортивними секціями; у їдальнях і кавʼярні можна смачно поїсти за доступними цінами. 

Студентський центр патріотичного виховання та культурного розвитку, а також студентський клуб сприяють вихованню у студентської молоді якостей освіченої, інтелігентної та інтелектуальної особистості, створюють умови для її творчого, етичного, естетичного та культурного розвитку. Стипендія, яку отримують наші здобувачі, найбільша від інших спеціальностей, адже наші спеціальності користуються державною підтримкую. В інституті діють органи студентського самоврядування, які забезпечують повноцінне та цікаве студентське життя. 

Перевага п’ята: наші випускники затребувані на ринку праці

Випускники інституту завдяки високій якості й універсальності підготовки конкурентоспроможні і затребувані на ринку праці. Вони успішно працюють у різних галузях промисловості у вітчизняних і закордонних корпораціях, маючи кар’єрне зростання.

Потреба у фахівцях механічних і енергетичних спеціальностей в Україні і світі зростає кожного року. Так, наприклад, очікується, що на ринок вакансій України надійде не менше 5000 пропозицій для інженерів-холодильщиків. За даним сайтів пошуку роботи на вересень 2021 року налічувалось понад 10000 вакансій інженерів та технічних спеціалістів із проектування та експлуатації технологічного обладнання, енергетичних і мехатронних систем та робототехнічних комплексів у Канаді та США. 

Перевага шоста: ми знаходимося у столиці України

Наші студенти мають можливість знайомитися з щорічними виставками сучасних зразків техніки та технологій, а також з історичною спадщиною столиці, долучитися до її культурних цінностей, поринути у життя цього великого європейського міста.

Перевага сьома: випускники інституту - успішні люди

Випускники інституту завдяки високій якості й універсальності підготовки конкурентоспроможні і затребувані на ринку праці. Вони успішно працюють у різних галузях промисловості у вітчизняних і закордонних корпораціях, із перспективою кар'єрного зростання.