Вступна кампанія

Перелік документів для вступу на сайті Університету

Вступ - 2023

Порядок прийому до закладів вищої освіти 2023: основні тези

Увага! Цей порядок прийому може бути змінений за результатами остаточного погодження!

Вступникам-2023! Це простіше, ніж ти уявляєш, – 5 кроків до омріяної мети!


📍 Крок 1📍

Виріши, ким ти прагнеш стати у майбутньому (перелік спеціальностей НУХТ - https://nuft.edu.ua/vstupnyku/nashi-speczialnosti-2023), зареєструйся на мультипредметний тест (НМТ) https://testportal.gov.ua/osnovne-pro-nmt-2023/ і успішно склади його (кожний предмет НМТ має свою вагу, щоб оптимально обрати третій із них, радимо ознайомитися з переліком вагових коефіцієнтів предметів НМТ - Додаток 7 Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 р. https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2023/15.03.2023/Nakaz.MON.276.vid.15-03-2023-yustovanyy.pdf)


📍Крок 2📍

З 1 липня 2023 р. зареєструй електронний кабінет вступника на навчання https://vstup.edbo.gov.ua/


📍Крок 3📍

З 19 липня та до 18:00 31 липня 2023 р. подай електронну заяву та мотиваційний лист через електронний кабінет вступника https://vstup.edbo.gov.ua/ (якщо бажаєш підвищити свій конкурсний бал – обирай 1 або 2 пріоритет в НУХТ на спеціальності 131, 133, 141, 142, 144


📍Крок 4📍

З 1 до 5 серпня 2023 року на сайті НУХТ https://nuft.edu.ua/vstupnyku/vstup-2023 слідкуй за оприлюдненням списків рекомендованих до зарахування та повідомленням в електронному кабінеті вступника https://vstup.edbo.gov.ua/ про можливу рекомендацію здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням.


📍Крок 5📍

З 6 серпня до 18:00 8 серпня 2023 р. побачивши рекомендацію до зарахування, виконай вимогу до зарахування – в електронному кабінеті вступника https://vstup.edbo.gov.ua/  підтвердь вибір омріяної спеціальності в НУХТ і з 9 до 10 серпня 2023 р. очікуй повідомлення в електронний кабінет вступника https://vstup.edbo.gov.ua/ та знаходь себе у списку зарахованих на бюджет на сайті НУХТ https://nuft.edu.ua/vstupnyku/vstup-2023


📌 Вітаємо! Ти – студент НУХТ!📌 Важливо!📌 

Якщо ти не знаходиш себе в списках зарахованих на бюджет, не впадай у відчай, а інвестуй у своє майбутнє і вступай на контракт до НУХТ: надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, після 9 серпня 2023 року, а зарахування – до 30 серпня 2023 р.


Перелік необхідних документів для вступу


Копії документів, окрім документа, що посвідчує особу, та військо-облікового документа засвідчує за оригіналами приймальна комісія закладу вищої освіти, до якого вони подаються. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.


Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися шляхом:


Якщо впродовж трьох місяців після початку навчання від вступника не будуть отримані оригінали документів (особисто або поштовим відправленням), то наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи.

Договір про навчання (незалежно від джерел фінансування) між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників) є підставою для видання наказу про зарахування. Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без особистого подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий без укладання договору. Якщо договір про навчання не буде укладено впродовж трьох місяців після початку навчання (підписаний особисто або кваліфікованим електронним підписом), то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.

Вступник, у якого після отримання документа про освіту, на підставі якого здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), додатково особисто пред’являє приймальній комісії закладу вищої освіти свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про яку вносяться до ЄДЕБО.

Особи, які подали заяви в електронній формі без накладання кваліфікованого електронного підпису, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб додатково укладається договір між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

Вимоги до мотиваційного листа

Вимоги до написання мотиваційного листа (посилання на офіційний документ НУХТ)

Вимоги до оформлення тексту мотиваційного листа:

Мотиваційний лист вступника повинен містити такі складові частини:

Представлення:

Основна частина:

Висновки:

Критерії розгляду мотиваційних листів