критично мислити!

Ми навчаємо критично мислити!

Нові глобальні реалії швидко входять у найглибші структури нашого життя.  Тому сучасний фахівець повинен навчатися досліджувати реальність  із різних точок зору, і, отже, візуалізувати нові можливості та варіанти вибору розв’язання поставлених завдань. Це дає змогу розвивати у майбутнього фахівця критичне мислення, бути допитливим і креативним. 

Інженерна освіта зокрема забезпечує молодого спеціаліста належним науковим інструментарієм для критичного та логічного погляду не лише на різноманітні технічні об’єкти, стрімку динаміку їхнього виникнення, розвитку й оновлення в наші дні, а й на приватні та суспільні стосунки між людьми. Це – гарантія успіху в бізнесі та управлінні великими колективами!