навчально-науковий

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

імені академіка І.С.Гулого

Ми навчаємо по-європейськи!

Ми передаємо професійний досвід!

Ми навчаємо бути успішними!

Ми навчаємо критично мислити!

Останні новини

Освітні програми підготовки бакалаврів

 МОВНОКОМУНІКАТИВНІ СТУДІЇ В КІБЕРПРОСТОРІ


спеціальність  035 Філологія

 ПСИХОЛОГІЯ БІЗНЕСУ ТА УПРАВЛІННЯ


спеціальність  053 Психологія

РОБОТОТЕХНІЧНІ КОМПЛЕКСИ ПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБНИЦТВ

спеціальність 131 Прикладна механіка

 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА


спеціальність  131 Прикладна механіка

 ІНЖИНІРИНГ ХАРЧОВИХ ТА БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ


спеціальність  133 Галузеве машинобудування

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ХОЛОДИЛЬНІ ТЕХНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ


спеціальність

142 Енергетичне машинобудування

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ


спеціальність

144 Теплоенергетика

КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДИЗАЙНУ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ УПАКОВКИ


спеціальність

186 Видавництво та поліграфія

Освітні програми підготовки магістрів

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА


спеціальність  131 Прикладна механіка


Детальніше... ІНЖИНІРИНГ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ


спеціальність  133 Галузеве машинобудування


Детальніше... ІНЖИНІРИНГ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТА БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

спеціальність  133 Галузеве машинобудування


Детальніше...


ІНЖИНІРИНГ ПОЛІГРАФІЧНИХ ТА ПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБНИЦТВ


спеціальність  133 Галузеве машинобудування


Детальніше...

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ


спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка


Детальніше...

ХОЛОДИЛЬНІ ТЕХНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ


спеціальність 142 Енергетичне машинобудування


Детальніше...

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ


спеціальність 144 Теплоенергетика


Детальніше...