Освітня програма підготовки бакалаврів

 «РОБОТОТЕХНІЧНІ КОМПЛЕКСИ ПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБНИЦТВ»

спеціальності 131 «Прикладна механіка»

Це захоплююча галузь, що динамічно розвивається та поєднує в собі знання з механіки, електроніки, інформатики та штучного інтелекту!

Підготовка наших фахівців пов’язана з вивченням основ робототехніки, кінематики та динаміки роботів, керування роботами, використанням датчиків та машинним баченням, промисловим інтернетом речей, проектуванням, моделюванням та інтеграцією робототехнічних пакувальних систем.

ОПП "РОБОТОТЕХНІЧНІ КОМПЛЕКСИ ПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБНИЦТВ" створює сприятливе середовище для розвитку. У студентів є можливість брати участь у наукових гуртках, конференціях, конкурсах, олімпіадах, брати участь у міжнародних проектах, стажуватися за кордоном, відкрити свій стартап та отримати подвійні дипломи.


Навчання на ОПП «РОБОТОТЕХНІЧНІ КОМПЛЕКСИ ПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБНИЦТВ» спеціальність 131 «ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА» відкриває перед Вами широкі можливості для кар'єрного зростання в різних галузях:

1. Промислова робототехніка. Розробка, проектування та інтеграція робототехнічних систем для пакувальних ліній. Програмування та налагодження роботів. Технічне обслуговування та ремонт робототехнічного обладнання. Управління та координація роботи робототехнічних комплексів.

2. Автоматизація виробництва. Розробка та впровадження автоматизованих систем для різних виробничих процесів. Оптимізація виробничих ліній та підвищення їх продуктивності. Аналіз даних та вдосконалення процесів за допомогою штучного інтелекту. Консультування з питань автоматизації та індустрії 4.0.

3. Логістика та ланцюги постачання. Розробка та впровадження автоматизованих систем складського зберігання та транспортування. Оптимізація логістичних маршрутів та ланцюгів постачання. Застосування роботів для пакування, сортування та розподілу товарів. Управління запасами та контроль ланцюгів постачання.

4. Дослідження та розробки. Розробка нових робототехнічних технологій та сенсорів. Застосування штучного інтелекту та машинного навчання для оптимізації робототехнічних систем. Проведення досліджень в галузі робототехніки та автоматизації. Робототехнічні стартами.


Конкурентні переваги ОПП «РОБОТОТЕХНІЧНІ КОМПЛЕКСИ ПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБНИЦТВ»:

- партнерство з провідними вітчизняними та зарубіжними IT-компаніями: на кафедрі використовують у навчальному освітньому процесі та наукових дослідженнях програми підготовки із спеціалізованим програмним забезпеченням STEP 7-Micro/WIN, TIA Portal, SolidWorks, САМWorks, Creo PTC, ANSYS, FluidSim, AnyLogic, Mathcad Prime, 3D Slash, Cura;

-партнерство з вітчизняними та зарубіжними навчальними та науково-дослідними установами;

-партнерство з провідними промисловими підприємствами та установами регіонів, спеціалізовані лабораторії - ТОВ «Camozzi», «Kostal-Україна», ТОВ «Пакувальні Технології», ТОВ «IMMER Ukrplastic», ТОВ «Festo», та інші;

-наявні наукові гуртки «Адаптроніка та інноваційна пневмоавтоматика», «Мехатроніка», де студенти набувають уміння приймати самостійні рішення професійних, наукових та інноваційних завдань;

-студентські команди – багаторазовий переможець Всеукраїнських олімпіад з різних спеціальностей галузі знань механічної інженерії;

-кафедра сприяє професійній орієнтації та працевлаштуванню випускників.