Національний університет харчових технологій – один із найпотужніших навчальних закладів в Україні, відомий далеко за межами країни своїми освітніми, науковими і культурними традиціями. У різні періоди свого становлення та розвитку університет завжди впроваджував найкращі в Україні та світі системи вищої технічної освіти. Це єдиний у країні вищий технічний заклад освіти, в якому здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів – від «молодшого спеціаліста» до «магістра» – для високотехнологічних галузей економіки.