Положення про заочну/дистанційну форму навчання

 

Заочна (дистанційна) форма навчання в Навчально-науковому інженерно технічному інституті НУХТ  є однією з форм одержання ступеня бакалавра та магістра.
Навчальний процес за заочною (дистанційною) формою організовано відповідно до графіка навчального процесу на поточний навчальний рік.
Для старших курсів (2-6) навчальний процес складається з:
– з осінньої настановчої сесії ;
– лабараторно-екзаменаційної та настановчої весняних сесій;
– літньої лабараторно-екзаменаційної сесії.
– самостійної роботи студента в міжсесійний період.

З 2017 року в Національному університеті харчових технологій запроваджується дистанційна форма навчання студентів 1-го і першого скороченого курсів з поступовим поширенням на старші курси.
Відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про дистанційне навчаня в НУХТ

навчальний процес складається з:
– додаткової осінньої настановчої сесії;
– весняної лабораторно-екзаменаційної сесії;
– літньої лабораторно-екзаменаційної сесії;
– дистанційного навчання.

Терміни навчання:
ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти — 4,5 роки;
ступеня бакалавра на основі освітнього ступеня «молодшого спеціаліста» — 2,5 роки;
ступеня магістра  на основі ступеня бакалавра або магістра — 1,5 роки.
Навчальний процес для студентів заочної/дистанційної форми навчання складається з аудиторних занять та самостійної роботи.
Відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про організацію самостійної роботи студентів  

самостійна робота студента проводиться в міжсесійний період і є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом. Програмне забезпечення, яке використовується для дистанційного навчання: MOODLE, бібліотека, цифровий архів, сайт ННІІТІ.

Результатом самостійної роботи студента є виконання ним контрольних робіт, підготовка до курсів, активна робота з програмами курсів та рекомендованою літературою, робота з навчально-методичними розробками.
Наcтановча та лабораторно-екзаменаційна сесії проводиться згідно з графіком навчального процесу передбачає три (дві) навчально-екзаменаційні сесії на навчальний рік.
Виклик студентів на сесію здійснюється відповідно до графіку навчального процесу довідкою-викликом на підставі довідки з місця роботи.