Навчання на кафедрах Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого це не лише процес здобуття ґрунтовних теоретичних знань та набуття практичних навичок, а й активна участь студентів у виконанні різного виду науково-дослідних робіт.

На кафедрах інституту активно діють 21 науковий гурток («Комп’ютерні технології проектування», «Удосконалення та розробка високоефективного обладнання пакувальних та поліграфічних виробництв», «Мехатроніка», «Розроблення та ефективне використання інформаційних технологій проектування» та ін.), участь у яких приймають студенти молодших та старших курсів вирішуючи актуальні проблеми харчової промисловості.

Результати наукової діяльності студентів знаходять відображення у наукових і фахових виданнях, патентах на винахід/корисну модель. Так за
2016 рік студенти отримали 29 патентів на винахід та корисну модель, опублікували наукові результати у 175 наукових статтях.

Основні наукові здобутки досліджень студентів представляються як на всеукраїнських так на міжнародних науково-практичних конференціях молодих учених та студентів. У 2016 році це – 8th Central European Congress on Food 2016 — Food Science for Well-being (CEFood 2016) (Україна, м. Київ); Международная научная конференция студентов и аспирантов «Техника и технология пищевых производств» (Білорусь, м. Могильов,); The 7th International Conference for Students “STUDENT IN BUCOVINA” (Румунія); 82-а Міжнародна наукова конференції молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті” (Україна, м. Київ); Міжнародна наукова конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Стан, досягнення і перспективи холодильної техніки і технології» (Україна, м. Одеса); XV Науково практична конференція молодих вчених «Новітні технології пакування» (Україна, м. Київ) та ін.

Щорічно студенти беруть участь й здобувають перемоги у Всеукраїнських та міжнародних наукових олімпіадах і конкурсах студентських наукових робіт. Не став виключенням і 2016 рік, якій збагатив скарбничку інституту – І місцем І-го всеукраїнського конкурсу профмайстерності «Worlskills Ukraine» в компетенції мехатроніка; дипломом І ступеня за перемогу та грамотою за краще висвітлення шляхів удосконалення обладнання у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв»; дипломом І ступеня Всеукраїнського конкурсу дипломних проектів спеціаліста зі спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв»; дипломами переможців (І і ІІ місця) Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Холодильні машини і установки»; Кубком і дипломом за І місце у командному заліку Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання» (2017 р.); дипломом переможця і премією у Всеукраїнському конкурсі студентських робіт «Обладнання «Данфосс в системах охолоджування, заморожування та кондиціонування»; ІІ місцем командних змагань та ІІІ місцем в особистому заліку VІІІ Всеукраїнської олімпіади «Мехатроніка в машинобудуванні»; ІІ місцем Всеукраїнського конкурсу кращих магістерських робіт практичного спрямування; диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з групи спеціальностей «Машинознавство».

Навчально-науковий інженерно-технічного інститут ім. акад. І.С. Гулого приймає активну участь у підготовці та проведенні Міжнародної науково-практичної студентської конференції з проблем пакувальної індустрії за результатами Міжнародного конкурсу студентських робіт «Золотий каштан». Наші студенти – традиційні переможці та призери цього престижного конкурсу. Традицію продовжено і у цьому році та здобуто золоту медаль та диплом Міністерства освіти і науки України за перемогу у номінації «Технології пакування та пакувальне обладнання».

Інститут тісно співпрацює з провідними університетами та науковими установами Білорусі, Румунії, Болгарії, Молдови, Франції, Азербайджану, Польщі, Сербії. Продовжується робота в рамках програми обміну студентами між НУХТ та Русенським і Пловдівським університетами (Болгарія). За період стажування студенти проводять експериментальні дослідження в лабораторіях університетів, знайомляться з провідними болгарськими підприємствами харчової, переробної, мікробіологічної та фармацевтичної промисловості, харчового машинобудування.

За найкращі показники у навчанні, науковій роботі, суспільному житті студенти інституту отримують іменні стипендії Президента України, Верховної ради чи Кабінету міністрів.

Студенти долучаються до виконання держбюджетних і госпдоговірних тематик кафедр та Проблемної науково-дослідної лабораторії НУХТ. Результати науково-дослідної роботи студентів знаходять відображення у новітньому обладнанні та рекомендуються до впровадження на виробництво.