1 семестр
Група Назва дисципліни
МП-4-1 Технологічні основи машинобудування (диференційний залік)

Технологічні основи машинобудування (курсова робота)

Автоматизація виробничих процесів

Виробнича практика

Пакувальне обладнання

Політологія

Основи охорони праці

Технологія пакування і зберігання пакованої продукції

ПУ-4-2 Технологічні основи машинобудування (диференційний залік)

Технологічні основи машинобудування (курсова робота)

Автоматизація виробничих процесів

Виробнича практика

Обладнання для переробки упаковки

Політологія

Основи охорони праці

Технологія збирання, сортування і переробки упаковки

ОХ-4-3

ОХ-4-4

ОХ-4-5

ОХ-4-6

Технологічні основи машинобудування (диференційний залік)

Технологічні основи машинобудування (курсова робота)

Автоматизація виробничих процесів

Виробнича практика

Комп’ютерні технології проектування

Політологія

Основи охорони праці

Технологічне обладнання харчових виробництв

Технологічні комплекси харчових виробництв

ОФ-4-7 Технологічні основи машинобудування (диференційний залік)

Технологічні основи машинобудування (курсова робота)

Автоматизація виробничих процесів

Виробнича практика

Кондиціювання повітря і вентиляція

Політологія

Основи охорони праці

Процеси та обладнання фармацевтичних виробництв

Технологічні обладнання мікробіологічних виробництв харчових виробництв

ЕЛ-4-8 Системи електропостачання

Виробнича практика

Підвищення ефективності систем електропостачання

Основи охорони праці

Основи автоматизованого електроприводу (іспит)

Основи автоматизованого електроприводу (курсовий продукт)

ХМ-4-9 Холодильні установки

Виробнича практика

Автоматизація холодильних машин і установок

Основи охорони праці

Холодильні машини (диференційний залік)

Холодильні машини (курсовий проект)

Кондиціювання повітря

Холодильне обладнання підприємств харчової промисловості

ТЕ-4-10 Нагнітачі та теплові двигуни

Виробнича практика

Основи охорони праці

Теплотехнологія промислових виробництв (іспит)

Теплотехнологія промислових виробництв (курсовий проект)

Кондиціювання повітря

Основи автоматизації теплоенергетичних процесів та установок

 

 

  2 семестр
Група Назва дисципліни
МП-4-1 Правознавство

Мікропроцесорна техніка

Процеси та обладнання харчових виробництв

Переддипломна практика

Фізико-хімічні методи обробки харчових продуктів

Основи розрахунку і конструювання технологічного обладнання

Монтаж, ремонт та експлуатація обладнання

Пакувальне обладнання (іспит)

Пакувальне обладнання (курсовий проект)

ПУ-4-2 Правознавство

Мікропроцесорна техніка

Процеси та обладнання харчових виробництв

Переддипломна практика

Процеси і апарати ресурсозберігаючих технологій переробки упаковки

Основи розрахунку і конструювання технологічного обладнання

Технологія збирання, сортування і переробки упаковки

Монтаж, ремонт та експлуатація обладнання

Обладнання для переробки упаковки (іспит)

Обладнання для переробки упаковки (курсовий проект)

ОХ-4-3

ОХ-4-4

ОХ-4-5

ОХ-4-6

Правознавство

Мікропроцесорна техніка

Фізико-хімічні методи обробки сировини та харчових продуктів

Переддипломна практика

Технологічні комплекси харчових виробництв

Основи розрахунку і конструювання технологічного обладнання

Монтаж, ремонт та експлуатація обладнання

Технологічне обладнання харчових виробництв (іспит)

Технологічне обладнання харчових виробництв (курсовий проект)

ОФ-4-7 Правознавство

Мікропроцесорна техніка

Теплохолодотехніка

Переддипломна практика

Технологічні обладнання мікробіологічних виробництв харчових виробництв

Основи розрахунку і конструювання технологічного обладнання

Монтаж, ремонт та експлуатація обладнання

Процеси та обладнання фармацевтичних виробництв (іспит)

Процеси та обладнання фармацевтичних виробництв (курсовий проект)

ЕЛ-4-8 Переддипломна практика

Промислові інформаційні мережі та інтеграційні технології

Методи ідентифікації, оптимізації та прогнозування в енергетиці

Системи електропостачання (іспит)

Системи електропостачання (курсовий проект)

ХМ-4-9 Переддипломна практика

Монтаж, експлуатація, обслуговування та ремонт холодильних установок

Кондиціювання повітря

Холодильні установки

Джерела та системи теплоспоживання

Кріогенна техніка та технологія

ТЕ-4-10 Переддипломна практика

Системи виробництва і розподілу енергоносіїв

Теплові мережі

Експлуатація та налагодження теплоенергетичного обладнання

Джерела енергопостачання промислових підприємств (іспит)

Джерела енергопостачання промислових підприємств (курсовий проект)