1 семестр

Група

Назва дисципліни

ПМ-4-1

Автоматизація виробничих процесів та мікропроцесорна техніка

Технологiчнi основи машинобудування + курсовий проект (робота)

Основи розрахунку і конструювання технологічного обладнання

Процеси та обладнання харчових виробництв

Пакувальне обладнання

Фізико-хімічні методи обробки харчових продуктів

ПУ-4-2

Автоматизація виробничих процесів та мікропроцесорна техніка

Технологiчнi основи машинобудування + курсовий проект (робота)

Основи розрахунку і конструювання технологічного обладнання

Процеси та обладнання харчових виробництв

Обладнання для переробки упаковки

Процеси і апарати ресурсозберігаючих технологій

ОХ-4-3

ОХ-4-4

Автоматизація виробничих процесів та мікропроцесорна техніка

Технологiчнi основи машинобудування + курсовий проект (робота)

Основи розрахунку і конструювання технологічного обладнання

Технологічне обладнання харчових виробництв

Системи автоматизованого проектування ч.2

Технологічні комплекси харчових виробництв

ОФ-4-5

Автоматизація виробничих процесів та мікропроцесорна техніка

Технологiчнi основи машинобудування + курсовий проект (робота)

Основи розрахунку і конструювання технологічного обладнання

Кондиціювання повітря і вентиляція

Теплохолодотехніка

Теплові процеси і обладнання біотехнологічних виробництв

ЕЛ-4-6

Безпека життєдіяльності та охорона праці

Основи автоматизованого електроприводу + курсовий проект (робота)

Системи електропостачання

Підвищення ефективності систем електропостачання

ХМ-4-7

Безпека життєдіяльності та охорона праці

Холодильні машини + курсовий проект (робота)

Холодильні установки

Автоматизація холодильних машин і установок

Кондиціювання повітря

Холодильне обладнання підприємств харчової промисловості

ТЕ-4-8

Безпека життєдіяльності та охорона праці

Експлуатацiя та налагодження теплоенергетичного обладнання

Нагнiтачi та тепловi двигуни

Системи виробництва і розподілу енергоносіїв

Теплотехнологiя промислових виробництв + курсовий проект (робота)

Основи автоматизації теплоенергетичних процесів та установок

ВП-4-9

Технології та обладнання пакування

Обладнання видавничо-поліграфічного виробництва

Виготовлення та поліграфічне оформлення упаковки

Автоматизація поліграфічних процесів і пакування

Системи інженерного аналізу (САЕ)

2 семестр

Група

Назва дисципліни

ПМ-4-1

Автоматизація виробничих процесів та мікропроцесорна техніка

Виробнича практика

Переддипломна практика

Монтаж, ремонт та експлуатація обладнання

Процеси та обладнання харчових виробництв

Пакувальне обладнання + курсовий проект (робота)

Безпека життєдіяльності та охорона праці

ПУ-4-2

Автоматизація виробничих процесів та мікропроцесорна техніка

Виробнича практика

Переддипломна практика

Монтаж, ремонт та експлуатація обладнання

Процеси та обладнання харчових виробництв

Обладнання для переробки упаковки + курсовий проект (робота)

Безпека життєдіяльності та охорона праці

ОХ-4-3

ОХ-4-4

Автоматизація виробничих процесів та мікропроцесорна техніка

Виробнича практика

Переддипломна практика

Монтаж, ремонт та експлуатація обладнання

Машини автомати, потокові лінії та робототехнiчнi комплекси

Технологічне обладнання харчових виробництв + курсовий проект (робота)

Безпека життєдіяльності та охорона праці

ОФ-4-5

Автоматизація виробничих процесів та мікропроцесорна техніка

Виробнича практика

Переддипломна практика

Монтаж, ремонт та експлуатація обладнання

Машини автомати, потокові лінії та робототехнiчнi комплекси

Курсовий проект (робота) з «Теплові процеси і обладнання біотехнологічних виробництв»

Технологія і обладнання пакування фармацевтичних виробництв

Безпека життєдіяльності та охорона праці

ЕЛ-4-6

Виробнича практика

Переддипломна практика

Промислові інформаційні мережі та інтеграційні технології

Методи ідентифікації, оптимізації та прогнозування в енергетиці

Системи електропостачання + курсовий проект (робота)

ХМ-4-7

Виробнича практика

Переддипломна практика

Холодильні установки

Монтаж, експлуатація, обслуговування та ремонт холодильних установок

Курсовий проект (робота) Кондиціювання повітря

Джерела та системи теплоенергопостачання

Кріогенна техніка та технологія

ТЕ-4-8

Виробнича практика

Переддипломна практика

Кондиціювання повітря

Теплові мережі

Джерела енергопостачання промислових підприємств + курсовий проект (робота)

ВП-4-9

Видавнича справа

Обладнання видавничо-поліграфічного виробництва

Виготовлення та поліграфічне оформлення упаковки + курсовий проект (робота)

Безпека життєдіяльності та охорона праці

Виробнича практика

Переддипломна практика

Безпека пакованих продуктів

Методи маркетингових досліджень у пакувальному виробництві