1 семестр
Група Назва дисципліни
МП-4-11ск Автоматизація виробничих процесів

Загальна технологія харчових виробництв

Основи САПР

Виробнича практика

Пакувальне обладнання

Технологія пакування і зберігання пакованої продукції

ОХ-4-12ск

ОХ-4-13ск

Автоматизація виробничих процесів

Технологічні основи машинобудування (диференційний залік)

Технологічні основи машинобудування (курсова робота)

Виробнича практика

Комп’ютерні технології в інженерних розрахунках

Технологічне обладнання харчових виробництв

Технологічні комплекси харчових виробництв

Комп’ютерні технології проектування

ЕЛ-4-14ск Основи автоматизованого електроприводу (іспит)

Основи автоматизованого електроприводу (курсовий проект)

Математичні задачі енергетики

Теорія автоматичного керування

Електротехнічні установки

Підвищення ефективність систем електропостачання

ХМ-4-15ск

ХМ-4-16ск

Теплотехнічні процеси та установки (іспит)

Теплотехнічні процеси та установки (курсовий проект)

Тепломасообмін

Нагнітачі та теплові двигуни

Холодильні установки

Електрообладнання та електропостачання

Основи автоматизації проектування

ТЕ-4-17ск Теплотехнічні процеси та установки (іспит)

Теплотехнічні процеси та установки (курсовий проект)

Тепломасообмін

Електрообладнання та електропостачання

Високотемпературні процеси і установки

Основи автоматизації проектування

 

 

  2 семестр
Група Назва дисципліни
МП-4-11ск Політологія

Основи розрахунку і конструювання технологічного обладнання

Монтаж, ремонт та експлуатація обладнання

Мікропроцесорна техніка

Процеси та обладнання харчових виробництв

Переддипломна практика

Пакувальне обладнання (іспит)

Пакувальне обладнання (курсовий проект)

Фізико-хімічні методи обробки харчових продуктів

ОХ-4-12ск

ОХ-4-13ск

Політологія

Основи розрахунку і конструювання технологічного обладнання

Монтаж, ремонт та експлуатація обладнання

Мікропроцесорна техніка

Технологічні комплекси харчових виробництв

Переддипломна практика

Технологічне обладнання харчових виробництв (іспит)

Технологічне обладнання харчових виробництв (курсовий проект)

Фізико-хімічні методи обробки харчових продуктів

ЕЛ-4-14ск Переддипломна практика

Системи електропостачання (іспит)

Системи електропостачання (курсовий проект)

Методи ідентифікації, оптимізації та прогнозування в енергетиці

Промислові інформаційні мережі та інтеграційні технології

ХМ-4-15ск

ХМ-4-16ск

Холодильні установки

Джерела та системи теплоспоживання

Теплотехнічні вимірювання та прилади

Холодильні машини (диференційний залік)

Холодильні машини (курсовий проект)

Кондиціювання повітря (диференційний залік)

Кондиціювання повітря (курсова робота)

Кріогенна техніка та технологія

ТЕ-4-17ск Теплотехнологія промислових виробництв (іспит)

Теплотехнологія промислових виробництв (курсовий проект)

Системи виробництва і розподілу енергоносіїв

Теплові мережі

Кондиціювання повітря