1 семестр

Група

Назва дисципліни

ПМ-4-10ск

Автоматизація виробничих процесів та мікропроцесорна техніка

Основи розрахунку і конструювання технологічного обладнання

Технологія пакування

Пакувальне обладнання

Фізико-хімічні методи обробки харчових продуктів

Процеси та обладнання харчових виробництв

ОХ-4-11ск

ОХ-4-12ск

Автоматизація виробничих процесів та мікропроцесорна техніка

Технологiчнi основи машинобудування + курсовий проект

Основи розрахунку і конструювання технологічного обладнання

Технологічне обладнання харчових виробництв

Системи автоматизованого проектування ч.2

Технологічні комплекси харчових виробництв

ЕЛ-4-13ск

Основи автоматизованого електроприводу + курсовий проект

Системи електропостачання

Математичні задачі енергетики

Електротехнологічні установки

Підвищення ефективності систем електропостачання

ХМ-4-14ск

Тепломасообмін

Теплотехнологічні процеси та установки + курсовий проект

Електрообладнання та електропостачання

Нагнітачі та теплові двигуни

Холодильні установки