1 семестр
Група Назва дисципліни
МП-2-1

ОХ-2-2

ОХ-2-3

Фізична культура і спорт

Математика

Інженерна та комп’ютерна графіка

Теоретична механіка

Опір матеріалів

Технологія конструкційних  матеріалів

Комп’ютерні технології в інженерних розрахунках

ЕЛ-2-4 Філософія

Вища математика

Теоретичні основи електротехніки

Електричні машини (іспит)

Електричні машини (курсовий проект)

Математичні задачі енергетики

Електротехнічні установки

Автоматизоване проектування систем електропостачання

ХМ-2-5

ТЕ-2-6

Філософія

Вища математика

Технічна механіка 1 (Опір матеріалів)

Технічна термодинаміка

Теоретична механіка

ВП-2-7 Фізична культура і спорт

Математика

Інженерна та комп’ютерна графіка

Прикладна механіка

Теорія кольору

Видавничо-поліграфічні матеріали

Системи автоматизованого проектування

 

 

  2 семестр
Група Назва дисципліни
МП-2-1

ОХ-2-2

ОХ-2-3

Фізична культура і спорт

Філософія

Математика

Опір матеріалів

Теорія механізмів і машин (іспит)

Теорія механізмів і машин (курсовий проект)

Теоретичні основи теплотехніки

Гідравліка

Основи САПР

ЕЛ-2-4 Теоретичні основи електротехніки

Електричні машини

Електротехнічні матеріали

Електричні системи та мережі (диференційований залік)

Електричні системи та мережі (курсовий проект)

Електричні апарати

Основи моделювання електроенергетичних об’єктів

ХМ-2-5

ТЕ-2-6

Технічна механіка 1 (Теорія механізмів і машин)

Гідрогазодинаміка

Технічна термодинаміка

Тепломасообмін

Основи автоматизації проектування

ВП-2-7 Фізична культура і спорт

Філософія

Математика

Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій

Фізико-хімічні властивості пакувальних матеріалів

Технології та обладнання виробництва пакувальних матеріалів

Українська мова та культура мовлення

Системи автоматизованого проектування