1 семестр
Група Назва дисципліни
МП-1-1М Інтелектуальна власність

Управління інноваційними проектами

Математичне моделювання технологічних процесів

Розрахунок і конструювання пакувального обладнання (іспит)

Розрахунок і конструювання пакувального обладнання (курсовий проект)

Автоматизовані потокові лінії пакування

МТ-1-2М Інтелектуальна власність

Управління інноваційними проектами

Математичне моделювання технологічних процесів

Розрахунок і конструювання функціональних мехатронних модулів (іспит)

Розрахунок і конструювання функціональних мехатронних модулів (курсовий проект)

Автоматизовані потокові лінії пакування

ПУ-1-3М Інтелектуальна власність

Управління інноваційними проектами

Математичне моделювання технологічних процесів

Розрахунок і конструювання обладнання переробки упаковки (іспит)

Розрахунок і конструювання обладнання переробки упаковки (курсовий проект)

Автоматизовані потокові лінії переробки упаковки

ОХ-1-4М

ОХ-1-5М

ОХ-1-6М

ОХ-1-7М

ОХ-1-8М

Інтелектуальна власність

Управління інноваційними проектами

Моделювання технологічних систем

Технологічне обладнання галузі (іспит)

Конструювання обладнання харчових виробництв (іспит)

Конструювання обладнання харчових виробництв (курсовий проект)

ОФ-1-9М Інтелектуальна власність

Управління інноваційними проектами

Технологічне обладнання фармацевтичних виробництв (іспит)

Технологічне обладнання фармацевтичних виробництв (курсовий проект)

Технологічне обладнання біотехнологічних виробництв

Моделювання процесів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

ЕЛ-1-10М Електропостачання (диференційний залік)

Електропостачання (курсовий проект)

Маркетингові дослідження в електроенергетиці

Основи енергоменеджменту і енергетичного аудиту

Автоматизовані системи електротехнічних комплексів та електропривод

Енергозбереження

Сучасні методи аналізу електричних мереж

Інтелектуальна власність

Управління інноваційними проектами

Технічна іноземна мова

ЕМ-1-11М Електропостачання (диференційний залік)

Електропостачання (курсовий проект)

Маркетингові дослідження в електроенергетиці

Основи енергоменеджменту і енергетичного аудиту

Автоматизовані системи електротехнічних комплексів та електропривод

Електрозбереження в промисловості

Енергозбереження у теплотехнологічних процесах

Інтелектуальна власність

Управління інноваційними проектами

Технічна іноземна мова

Законодавство ЄС в галузі електричної інженерії

ХМ-1-12М Проектування холодильних установок і систем

Поновлювана та альтернативна енергетика її екологізація

Процеси перенесення теорія та моделі

Експериментальні методи сучасної теплофізики

Законодавство ЄС в галузі електричної інженерії

Інтелектуальна власність

Управління інноваційними проектами

Технічна іноземна мова

ТЕ-1-13М Проектування теплоенергетичних систем

Поновлювана та альтернативна енергетика її екологізація

Процеси перенесення теорія та моделі

Експерементальні методи сучасної теплофізики

Законодавство ЄС в галузі електричної інженерії

Інтелектуальна власність

Управління інноваційними проектами

Технічна іноземна мова

ТМ-1-14М Проектування теплоенергетичних систем

Поновлювана та альтернативна енергетика її екологізація

Процеси перенесення теорія та моделі

Енергозбереження у теплотехнологічних процесах

Законодавство ЄС в галузі електричної інженерії

Інтелектуальна власність

Управління інноваційними проектами

Технічна іноземна мова

 

 

  2 семестр
Група Назва дисципліни
МП-1-1М Мехатроніка

Комп’ютерні технології в наукових дослідженнях

Виробнича логістика

Гігієнічні вимоги, сертифікація та метрологічна атестація пакувального обладнання

Методи оптимізації та математична статистика

Методи дослідження процесів та узагальнення їх результатів

Складське господарство та організація НРТС робіт (іспит)

Складське господарство та організація НРТС робіт (курсова робота)

МТ-1-2М Мехатроніка

Комп’ютерні технології в наукових дослідженнях

Виробнича логістика

Гігієнічні вимоги, сертифікація та метрологічна атестація пакувального обладнання

Методи оптимізації та математична статистика

Методи дослідження процесів та узагальнення їх результатів

Робототехнічні комплекси у пакувальних процесах (іспит)

Робототехнічні комплекси у пакувальних процесах (курсовий проект)

ПУ-1-3М Мехатроніка

Комп’ютерні технології в наукових дослідженнях

Виробнича логістика

Гігієнічні вимоги, сертифікація та метрологічна атестація обладнання для переробки упаковки

Методи оптимізації та математична статистика

Методи дослідження процесів та узагальнення їх результатів

Складське господарство та організація НРТС робіт (іспит)

Складське господарство та організація НРТС робіт (курсова робота)

ОХ-1-4М

ОХ-1-5М

ОХ-1-6М

ОХ-1-7М

ОХ-1-8М

Мехатроніка

Комп’ютерні технології в наукових дослідженнях

Виробнича логістика

Гігієнічні вимоги до проектування обладнання

Стандартизація та сертифікація обладнання

Напрями підвищення ефективності роботи технологічного обладнання

Технологічне обладнання галузі (курсовий проект)

Методи оптимізації та математична статистика

Методи дослідження процесів та узагальнення їх результатів

ОФ-1-9М Мехатроніка

Комп’ютерні технології в наукових дослідженнях

Виробнича логістика

Моделювання процесів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв (курсовий проект)

Напрями підвищення ефективності роботи технологічного обладнання

Обладнання для підготовки води

Методи оптимізації та математична статистика

Методи  дослідження процесів та узагальнення їх результатів

Сертифікація обладнання та продукції

ЕЛ-1-10М Енергетичний контроль в системах електроспоживання

Інформаційно-комп’ютерне забезпечення наукових досліджень

Споживачі електричної енергії (іспит)

Споживачі електричної енергії (курсовий проект)

Науково-технічна комунікація

Технічна іноземна мова

Відновлювані джерела живлення

Математико-статистичні методи досліджень

Електромагнітна сумісність електротехнічних комплексів

ЕМ-1-11М Інформаційно-комп’ютерне забезпечення наукових досліджень

Енергетичний контроль в системах електроспоживання

Споживачі електричної енергії (іспит)

Споживачі електричної енергії (курсовий проект)

Електрозбереження в промисловості

Технічна іноземна мова

Відновлювані джерела живлення

Математико-статистичні методи досліджень

Електромагнітна сумісність електротехнічних комплексів

ХМ-1-12М Навички командної співпраці соціальна психологія

Інформаційно-комп’ютерне забезпечення наукових досліджень

Проектування холодильних установок і систем (іспит)

Проектування холодильних установок і систем (курсовий проект)

Науково-технічна комунікація

Технічна іноземна мова

Процеси перенесення теорія та моделі

Математико-статистичні методи досліджень

Сучасні холодильні технології харчового ланцюга

Холодильні агенти аспекти використання та утилізації

ТЕ-1-13М Навички командної співпраці соціальна психологія

Інформаційно-комп’ютерне забезпечення наукових досліджень

Проектування теплоенергетичних систем (іспит)

Проектування теплоенергетичних систем (курсовий проект)

Науково-технічна комунікація

Технічна іноземна мова

Процеси перенесення теорія та моделі

Математико-статистичні методи досліджень

Сучасні методи аналізу ефективності енергетичних систем

ТМ-1-14М Навички командної співпраці соціальна психологія

Інформаційно-комп’ютерне забезпечення наукових досліджень

Проектування теплоенергетичних систем (іспит)

Проектування теплоенергетичних систем (курсовий проект)

Ринки енергоносіїв та фінансів

Технічна іноземна мова

Процеси перенесення теорія та моделі

Математико-статистичні методи досліджень

Сучасні методи аналізу ефективності енергетичних систем