Наукова діяльність 

Науково-дослідна робота викладачів інституту направлена на розробку нових інноваційних технологій та технічних систем у галузях механічної і енергетичної інженерії та пакувальної індустрії.

Наукова діяльність

Відповідно до основних напрямів науково-інноваційної діяльності НУХТ та з урахуванням розвитку наукових шкіл ННІТІ пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки в інституті є: розроблення новітніх енергоефективних та ресурсозберігаючих технологій; розроблення наукових основ технологічних процесів харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв із метою створення високоефективних технологій та обладнання, засобів механізації і автоматизації; розроблення наукових основ створення сучасних пакувальних систем із забезпеченням тривалого зберігання харчової продукції.

З перших курсів студентів інституту залучають до наукової роботи під керівництвом викладачів, що є складовою професійної підготовки, спрямованої на формування і реалізацію творчих здібностей майбутніх фахівців.

Студенти нашого інституту втілюють свої теоретичні знання у навчально-наукових лабораторіях та наукових гуртках: мехатроніки, 3D моделювання, робототехніки, систем автоматизованого проектування, пневматики та пневмоприводів, теплообмінних установок, холодильних технологій, електричних систем.

Переможці мехатроніки

Результати своїх досліджень студенти доповідають на наукових конференціях та реалізовують у своїх власних startUp, які знаходять інвесторів та промислове впровадження.

Серед закладів вищої освіти університет посідає перше місце по зареєстрованим патентам на винаходи, що є також заслугою і студентського колективу.

Найбільш талановиті студенти, які досягли значних успіхів у науково-дослідній діяльності отримують іменні стипендії, премії та гранти.