Освітня програма підготовки магістрів

 «Відновлювальні та альтернативні джерела енергії»

Спеціальність 144 – Теплоенергетика

 

Мета освітньої програми – забезпечити сучасну освіту фахівцями  в галузі  традиційних,  відновлювальних і альтернативних джерел енергії.  Предметом аналізу є традиційна вуглецева теплоенергетика та біоенергетика, геотермальні системи, сонячна та вітрова енергетика, а також  енергетичні системи, що надають можливість їх інтеграції.

Потреба в стійкому енергопостачанні набуває все більшого значення в зв’язку зі скороченням доступних безпечних ресурсів викопних джерел енергії, забрудненням довкілля, глобальною зміною клімату.

Пропонована освітня програма має на меті просування ідеології та сучасної практики відновлювальної та альтернативної енергетики на базі концепції управління інтегрованими енергетичними системами.

У процесі навчання студент набуває таких компетенцій:

– розуміння традиційних та інтегрованих відновлювальних систем енергопостачання та їх взаємозв’язок з екологічними проблемами;

– оцінювання потенціалу відновлювальних та альтернативних джерел енергії та аналіз сучасних технологій для їх використання;

– техніко-економічний аналіз інтегрованих енергетичних систем на мікро- та макроекономічному рівнях;

– планування та управління проектами з впровадження відновлювальних та альтернативних джерел енергії в інтегровані енергетичні системи.

Відновлювальні та альтернативні джерела енергії, охорона довкілля – галузі зі значними можливостями кар’єрного зростання. Фахівці, які мають досвід та спеціальні знання в цій області, користуються великим попитом.

Випускники програми набувають достатні компетенції та знання для роботи у компаніях та організаціях, що займаються плануванням, впровадженням та експлуатацією широкого спектра технологій,  орієнтованих на зменшення техногенної дії на довкілля. До них відносять енергетичні компанії, консалтингові та проектні організації, науково-дослідні установи, що займаються інтеграцією установок з переробки органічних відходів, біогазових установок, установок з виробництва біоетанолу, фотоелектричних перетворювачів та вітрових енергоустановок.

Ця освітня програма дає сучасні знання у галузі традиційних, відновлювальних і альтернативних джерел енергії, а також інтегрованих енергетичних систем.