Освітня програма підготовки магістрів

«Прикладна механіка»

спеціальність 131 «Прикладна механіка»


Механічні, енергетичні та термодинамічні процеси разом із хімією найвищого рівня та мікробіологією створюють наукове підґрунтя харчових технологій. Фізико-хімічні параметри вхідних матеріальних потоків значною мірою визначають умови їх приймання, організації, зберігання, послідовність у трансформаціях, межі й граничні значення різних впливів, вибір матеріалів упаковок, параметри силових дій за формування, розформування і переформування масивів і потоків виробів. Перебіг всякого процесу здійснюється лише за наявності рушійних сил. При цьому наявні чинники опору в проявах зовнішніх середовищ або у формі пружних властивостей матеріалів, інерційних навантажень систем. Їх виявлення, визначення і пошуки у спробах оптимізації систем за обраними критеріями здійснюється завдяки глибинному аналізу й розумінню причино-наслідкових звʼязків

Тертя зовнішнє і внутрішнє, динаміка взаємодій елементів систем, енергетичне забезпечення і енергетичні дисипації, пошуки найкращих рішень із кожної складовій цих процесів, використання вторинних енергетичних ресурсів і створення замкнутих контурів енергокористування є ґрунтовними аспектами підготовки цієї освітньої програми.

Пастеризація, стерилізація продукції на рівні теплової обробки, фізичні, хімічні впливи і методи стабілізації продуктів харчування і сировини є лише незначною частиною того, де можуть знайти реалізацію здібності та можливості магістранта за фаховим напрямком «Машини і технології пакування» на першому етапі створення майбутніх фахівців.

Різновиди пакувальних матеріалів і об’єми їх використання створюють загрозу на рівні самознищення людського суспільства. Противагою цій загрозі є інтелект людини, спрямований у напрямку мінімізації екологічних загроз і пошуку позитивних рішень. Без сумніву, вони можливі і будуть знайдені зусиллями кращих представників людства.

Підключитись до виконання таких завдань можливо, обравши метою фахового напрямку «Машини і ресурсозберігаючі технології переробки використаної упаковки».

Сфера діяльності майбутніх спеціалістів, які пройшли навчання за фаховим напрямком «Мехатроніка та робототехніка»:

– підприємства з виробництва, експлуатації та ремонту мехатронних систем у харчовій промисловості, машинобудуванні, робототехніки тощо;

– підприємства з проектування, виготовлення та реалізації інтелектуальних пристроїв;

– дилерські, представницькі та консультативні фірми з продажу та сервісного обслуговування обладнання харчової промисловості, його механічних, електричних та електронних комплектуючих;

– малі та середні підприємства харчової промисловості;

– науково-дослідні технічні лабораторії вищих навчальних закладів, коледжів, технікумів.

Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки має багаторічний досвід і значні успіхи у підготовці таких спеціалістів. Даному етапу підготовки відповідає вивчення наступних дисциплін: моделювання технологічних процесів, розрахунок і конструювання обладнання, автоматизовані потокові лінії, методи та організація досліджень, інтелектуальна власність, управління проектами, мехатроніка, метод скінчених елементів в CAE- системах, виробнича логістика

На Вас чекає можливість проходження виробничої та переддипломної практик на провідних підприємствах пакувальної індустрії: «Проблемна науково-дослідна лабораторія НУХТ», «НТЦ Машини і технології пакування харчових продуктів», «Укрпластик», «КронПак», «ТетраПак» тощо, де вдало зарекомендувавши себе, після отримання диплому можна залишитись працювати тут, отримуючи пристойну заробітну плату. Кращі студенти мають можливість продовжити навчання за освітнім ступенем «Доктор філософії» у Національному університеті харчових технологій.

Первинні посади випускників вузу: науковий співробітник, інженер-конструктор, інженер із патентної та винахідницької роботи, інженер із проектування механізованих розробок, інженер-дослідник, консультант у галузі інженерної справи, інженер із комплектації устаткування, інженер із керування й обслуговування систем.