Освітня програма підготовки магістрів

 «Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв»

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»

Виробництво ефективних лікарських засобів потребує кваліфікованих, технічно грамотних працівників.

Під час підготовки фахівців за освітньою програмою «Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» велику увагу зосереджено на питаннях проектування відповідних технологічних ліній, цехів і підприємств, створення нового та модернізації наявного обладнання, осучаснення технологічних  комплексів, їх монтажу в пусконалагоджувальних роботах, експлуатації та сервісного обслуговування. Окремо й кардинально розглядаються проблеми обґрунтування раціональних режимів роботи устаткування, створення сучасних наукоємних технологій, забезпечення створення і реалізації на підприємствах систем управління якістю та безпечністю продукції, у тому числі за принципами GMP та FDA, здійснення внутрішніх аудитів та самоінспекцій, валідації технологічних процесів, атестації персоналу, обладнання.

Під час навчання студенти проходять практичну підготовку на провідних підприємствах галузі, серед яких ПАТ «Фармак», «Київмедпрепарат» і «Фармацевтична фірма «Дарниця», Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод. У комплексі це дає можливість самостійно приймати технічні рішення, розв’язуючи проблеми організації або підвищення ефективності діяльності підприємств фармацевтичної та біотехнологічної промисловостей.

Перевагами наших випускників є отримані ґрунтовні знання і набуті вміння та практичні навички. Так, випускник отримують знання сутності та закономірностей перебігу технологічних процесів фармацевтичних і біотехнологічних виробництв та перетворень сировини, основних і допоміжних матеріалів у відповідних технологіях під впливом фізико-хімічних, біологічних, термічних та інших способів оброблення; будови та принципу роботи основного технологічного обладнання підприємств галузі, методик розрахунку його основних технологічних, конструктивних та інших параметрів; сучасних методів проектування; вимог GMP щодо організації виробництва, приміщень, обладнання, персоналу; порядку проведення і правил сертифікації, а також вміння організовувати виготовлення якісної, безпечної, ефективної конкурентоспроможної продукції фармацевтичних та біотехнологічних виробництв, використовувати сучасні методи і засоби проектування технологічного обладнання.

Обґрунтування раціональних режимів його роботи дають можливість випускникам успішно будувати свою кар’єру на підприємствах фармацевтичної та біотехнологічної промисловостей, науково-дослідних та проектно-конструкторських установах.