ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

ННІТІ ім.акад.І.С.Гулого

Освітній ступінь

МАГІСТР

 

131 Прикладна механіка
Прикладна механіка

133 Галузеве машинобудування
Інжиніринг харчових виробництв

133 Галузеве машинобудування
Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Енергетичний менеджмент та технології енергозбереження

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Системи електропостачання підприємств

142 Енергетичне машинобудування
Холодильні техніка та технології

144 Теплоенергетика
Теплоенергетика та енергоефективні технології