ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА

ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

ННІТІ ім.акад.І.С.Гулого

Освітній ступінь

МАГІСТР

131 Прикладна механіка

Прикладна механіка

133 Галузеве машинобудування

Інжиніринг харчових виробництв

133 Галузеве машинобудування

Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Енергетичний менеджмент та технології енергозбереження

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Системи електропостачання підприємств

142 Енергетичне машинобудування

Холодильні техніка та технології

144 Теплоенергетика

Енергетичний менеджмент та аудит

144 Теплоенергетика

Теплоенергетика та енергоефективні технології