Освітня програма підготовки бакалаврів

«Теплоенергетика та енергоефективні технології»

Спеціальність 144 – Теплоенергетика

Мета освітньої програми – підготовка фахівця вищої кваліфікації, який має необхідні знання і компетенції для експлуатації та управління в енергетичних системах, у промислових енергоефективних технологіях, житлово-комунальному комплексі та суміжних галузях.

Протягом навчання за пропонованою освітньою програмою здійснюється фундаментальне вивчення наук про енергію і теплоту за одночасного забезпечення розуміння широкого спектру енерготехнологій, засвоєння практичних інженерних компетенцій. Студенти вивчають принципи побудови та функціонування стійких енергетичних систем, а також традиційних та сучасних, у тому числі відновлювальних, різногалузевих технологій.

Завдяки багатофункціональному характеру енерготехнологій процес отримання спеціальних знань інтегрований із вивченням широкого спектру дисциплін, тому студенти отримують необхідні знання та досвід.

Після закінченні навчання студенти володіють необхідними для майбутнього кар’єрного зростання технічними знаннями та основними компетенціями:

– розроблення, впровадження та експлуатація сучасного високоефективного теплоенергетичного обладнання;

– глибоке розуміння функціонування сучасних енерготехнологій, а також їх розроблення та впровадження;

– розроблення концепцій, проектування, впровадження та критичного аналізу стійких енергетичних систем, енергоефективних технологій,

– знання методів оцінювання економічних, правових, соціальних та етичних засад стійкої енергетики,

– прийняття управлінських рішень в області застосування стійких енергетичних техніки та технологій для промисловості, житлово-комунального господарства та транспортної інфраструктури.

Випускники максимально реалізують свої знання, можливості та ентузіазм практично в усіх галузях економіки, незалежно від того, зорієнтовані вони на виконання експлуатаційних, дослідницьких чи управлінських задач.

У результаті навчання Ви поєднаєте традиції та сучасність для реалізації своїх знань і прагнень.