Освітня програма підготовки бакалаврів

«Енергетичний менеджмент та аудит»

Спеціальність 144 – Теплоенергетика

 

Мета освітньої програми – підготовка професіоналів, здатних ефективно працювати в енергетиці та інших галузях економіки, здійснювати управління існуючими енергокомплексами та енергоресурсами, розробляти і впроваджувати новітні високоефективні енергетичні системи.
Енергія є основою економіки – найважливішим фактором у виробництві товарів та послуг. Очевидно, що, з урахуванням критичної ролі енергетики, основним завданням сьогодення є питання енергетичної безпеки як окремих суб’єктів господарювання, так і держави в цілому.
Ключовими вимогами при цьому є стратегічне управління генерацією енергії, її розподілом та споживанням. Методи управління цими складними задачами визначаються багатьма факторами: прогрес в техніці та технологіях, рівень соціально-економічного розвитку, стан інфраструктури та інші.
Процеси управління в енергетичному секторі вимагають глибокого комплексного розуміння його технічних, економічних, юридичних та виробничих особливостей, потребують інтелектуальних рішень та, відповідно, високоосвічених фахівців з глибокими знаннями в ІТ-технологій, здатних проектувати та керувати високоінтелектуальними енергетичними системами з розвиненою інфраструктурою.
Наші випускники володіють необхідними для майбутнього кар’єрного зростання технічними знаннями та основними компетенціями, зокрема:
– планувати та аналізувати енергетичні баланси від виробничих підрозділів до енергетичних систем;
– аналізувати та впроваджувати нові методи економії енергії за рахунок підвищення енергоефективності та використання нетрадиційних джерел енергії;
– оптимізувати енергоефективність з урахуванням, в першу чергу, її екологічної складової.
Кваліфікація та компетентність випускників достатні, щоб працювати в глобальних енергетичних компаніях, інжинірингових та консалтингових фірмах не лише в енергетичній галузі, але й в інших секторах економіки, в державних та комунальних органах управління та регулювання енергетичного комплексу.
Освітня програма «Енергетичний менеджмент та аудит» не лише вивчає наукові засади та практичні методаи управління енергетичними системами, висвітлює останні досягнення в цій сфері, але й дозволяє аналізувати проблеми сьогодення та готує студентів до провідних ролей у формуванні майбутнього енергетичної галузі та суспільства.