Освітня програма підготовки бакалаврів

 «Комп’ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки»

Спеціальність 186 «Видавництво та поліграфія»

Дизайн упаковки і якість її виготовлення суттєво впливають на рішення споживачів щодо придбання відповідної продукції. Ця галузь поліграфії, динамічно розвиваючись, постійно потребує фахівців, обізнаних у комп’ютерних технологіях.

Навчання за освітньою програмою «Комп’ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки» спрямоване на конструювання і виготовлення упаковки для продукції харчової та фармацевтичної промисловостей, яка надасть необхідну інформацію про продукцію, забезпечить збереження  її належної якості та підвищить конкурентоспроможність на ринку.

Підготовку фахівців зосереджено на питаннях дизайну упаковки, її художньо-поліграфічного оформлення та нанесення необхідної інформації; створення нових видів упаковки з новітніх матеріалів та їх комбінацій; обґрунтування вибору упаковки з урахуванням специфіки продукції, яка пакується. Також, вирішуючи завдання, які стоять перед сучасним поліграфічним виробництвом, випускники здатні підбирати і розраховувати необхідну кількість матеріалів для виготовлення накладу, аналізувати витратні матеріали на безпечність, технологічність, відповідність вимогам ергономіки, технічної естетики; вибирати технологічне устаткування для реалізації технології відтворення інформації, визначати основні технічні параметри паковання; розробляти технологічне забезпечення процесів виготовлення видавничо-поліграфічної продукції тощо.

Фахові знання основних правил і законів композиції, методик комп’ютерного дизайну поліграфічної продукції, властивостей основних і допоміжних матеріалів поліграфічного виробництва, типових технологічних процесів галузі, а також уміння розробляти упаковку, організовувати і забезпечувати процес її виготовлення, поліграфічного оформлення з урахуванням стандартів якості виробництва дає можливість випускникам НУХТ, які навчаються за освітньою програмою «Комп’ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки», реалізувати себе і побудувати успішну кар’єру на підприємствах видавничо-поліграфічної промисловості, пакувальної індустрії на посадах техніка-технолога, лаборанта, фахівця з видавничо-поліграфічного виробництва, фахівця з компʼютерної графіки (дизайну), інженера з технічного нагляду, інспектора з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань, помічника керівника підприємства або виробничого підрозділу, дизайнера-виконавця графічних робіт, дизайнера-виконавця паковання, виконавця художньо-оформлювальних робіт, колориста, контролера у поліграфічному виробництві, робітників, що обслуговують друкарські машини на підприємствах та в організаціях різних видів діяльності та форм власності, в тому числі на керівних та інженерних посадах.