Освітня програма підготовки бакалаврів

«Холодильна техніка і технології»

спеціальності 142 – Енергетичне машинобудування

Мета освітньої програми – підготовка фахівця вищої кваліфікації, який має необхідні знання і компетенції з виробництва штучного холоду для технологічних потреб та кондиціювання повітря, що є невід’ємною складовою загальної енергетики і водночас потужним споживачем енергії.

Позиціонуючи себе потужним виробником харчових продуктів з високою доданою вартістю, наша країна тим самим надає найвищого пріоритету розвитку холодильної техніки та технології, адже холодильна галузь на будь-якій ділянці харчового ланцюга від лану до столу забезпечує зберігання та холодильне оброблення продукту від первісного охолодження харчової сировини аж до зберігання готових виробів на охолоджуваних вітринах супермаркетів.

Закінчивши навчання за пропонованою освітньою програмою, випускники володіють необхідними технічними знаннями для майбутнього кар’єрного зростання та основними компетенціями:

– розроблення, впровадження та експлуатація сучасного високоефективного холодильного компресорного та теплообмінного обладнання;

– глибоке розуміння сучасних холодильних технологій, щонайперше, у складі харчового ланцюга, їх функціонування, а також розроблення та впровадження;

– ефективне застосовування набутих знань із безпечного використання озоноруйнівних холодильних агентів для забезпечення високих екологічних показників роботи холодильного обладнання;

– знання методів оцінювання технічних, технологічних, економічних, правових, соціальних та екологічних аспектів функціонування промислових холодильних установок як складових агропромислового комплексу;

– розроблення концепцій, проектування, впровадження та критичного аналізу перспективних ресурсоощадних та енергоефективних холодильних технологій;


– прийняття належних управлінських рішень в сфері застосування передових сучасних зразків техніки та технологій для промисловості, житлово-комунального господарства і транспорту з метою забезпечення стійкого функціонування холодильної інфраструктури.

В умовах зросту попиту на фахівців цієї освітньої програми в Україні й світі наші випускники зможуть максимально реалізувати свої знання, можливості та ентузіазм практично в усіх галузях економіки незалежно від того, зорієнтовані вони на виконання управлінських, дослідницьких чи експлуатаційних завдань.