Освітня програма підготовки бакалаврів

 «Системи електропостачання підприємств»

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

Мета освітньої програми – підготовка фахівців з вироблення, передавання, розподілу і використання електричної енергії у промисловості, житлово-комунальному комплексі та суміжних галузях.

Великі та малі міста, селища, усі промислові підприємства не можуть функціонувати без електричної енергії, отже, необхідні фахівці, що забезпечують її безпечне і економне виробництво, транспортування та використання.  Вимоги до рівня підготовки фахівців у цій галузі знань постійно підвищуються, що обумовлюється широким впровадженням систем керування електротехнічними пристроями, відновлювальні джерела живлення, зростанням вартості енергетичних ресурсів і, як наслідок, необхідністю їхнього раціонального виробництва, передавання та використання.

Спеціалісти із систем електропостачання промислових підприємств є фахівцями широкого профілю для роботи на підприємствах будь-якої галузі промисловості, будівництва, сервісу, в науково-дослідних і проектних організаціях у галузі електропостачання.

Наші випускники володіють необхідними для майбутнього кар’єрного зростання технічними знаннями та основними компетенціями і підготовлені для роботи в науково-дослідних організаціях,  державних і недержавних підприємствах та установах промисловості, електроенергетики, в діяльності в якості головних енергетиків, які організовують, керують та забезпечують  процеси електропостачання та електроспоживання  на промислових  підприємствах; енергосервісних компаніях, які розробляють інноваційні та удосконалюють наявні системи електропостачання та електроспоживання, а також електротехнічне обладнання; проводять енергообстеження підприємств, розробляють і реалізують комплексні програми в області підвищення енергоефективності й енергозбереження, впроваджують енергозберігальне та енергоефективне обладнання; визначають контрольні критичні точки процесу постачання та споживання електричної енергії; здійснюють аналіз ризиків виробничого процесу вироблення, постачання і споживання електричної енергії; компаніях-розробниках енергоефективного обладнання та викладання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах.

 

 

Бакалаври за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» можуть продовжити освіту на кафедрі за магістерськими програмами :

  • «Енергетичний менеджмент та технології енергозбереження»;
  • «Системи електропостачання підприємств».