Освітня програма підготовки бакалаврів

«Системи штучного клімату та кондиціювання повітря»

142 – Енергетичне машинобудування

 

Мета освітньої програми – підготовка фахівця вищої кваліфікації, який має необхідні знання і компетенції щодо обладнання і технологій для забезпечення за будь-якого стану довкілля комфортних умов згідно з найвищими стандартами. Унікальність цих знань полягає у поєднанні фундаментальних наукових складових, притаманних освітнім програмам «Теплоенергетика та енерготехнології» і «Холодильна техніка та технології», оскільки передбачає як необхідність підведення теплоти до певних приміщень, так і відведення її при високих температурах навколишнього середовища.
Після навчання за цією освітньою програмою фахівці оволодіють такими основними знаннями та компетенціями:
– розрахунки, розроблення, впровадження та експлуатація сучасних високоефективних автономних та централізованих систем і установок забезпечення комфортної життєдіяльності, включаючи сучасні автономні дахові системи опалення та кондиціювання;
– розроблення, впровадження та функціонування сучасних технологій очищення, регенерації, зволоження, ультрафіолетового оброблення повітря в системах забезпечення життєдіяльності;
– розроблення концепцій, проектування, впровадження та аналіз перспективних ресурсоощадних та енергоефективних технологій підігріву та охолодження повітря;
– знання методів оцінювання технічних, технологічних, економічних, правових, соціальних та екологічних аспектів функціонування централізованих та індивідуальних систем опалення та кондиціювання повітря сучасних будівель;
– ефективне застосовування набутих знань із безпечного застосування озоноруйнівних холодильних агентів для забезпечення високих екологічних показників роботи відповідного обладнання;
– прийняття належних управлінських рішень в області застосування передових сучасних зразків техніки та технологій для промисловості, житлово-комунального господарства та транспортної інфраструктури з метою забезпечення стійкого функціонування систем безпеки та життєдіяльності.
Компетентність наших випускників достатня, щоб працювати у компаніях енергогенерації та транспортування енергії, інжинірингових та консалтингових фірмах енергетичної та інших галузей економіки, у будівельних та експлуатаційних компаніях, органах технагляду, у природоохоронних органах та інспекціях, сприяючи відновленню та оздоровленню навколишнього середовища.