Освітня діяльність інституту

Освітня діяльність навчально-наукового інституту ім. акад. І. С. Гулого направлена на підготовку високоякісних фахівців у галузях знань Механічна інженерія, 14 «Електрична інженерія» та 186 «Виробництво та технології» на освітніх ступенях «Бакалавр», «Магістр» та освітньо – наукових «Доктор філософії» і «Доктор-наук».Освітня діяльність

Освітні програма підготовки бакалаврів та магістрів в інституті ґрунтуються на поєднанні в навчальному процесі класичних вітчизняних та європейських курсів: наука про матеріали (Materials Science), прикладна механіка (Applied Mechanics), термодинаміка (Thermodynamics), механіки рідин (Fluid Mechanics), тепло-масообміну (Heat-mass exchange), електронні системи (Electronic systems), мехатроніка (Mechatronics), конструювання і дизайн (Construction and design).

Під час навчання студенти отримують доступ до сучасних навчальних підручників та методичних посібників в бібліотеці та електронних ресурсів університету. В інституті лекційні аудиторії оснащені мультимедійними пристроями, а комп`ютерні класи забезпечені ліцензійними програмними продуктами та підключені до Internet.

Студенти всіх спеціальностей вивчають найпопулярніші системи автоматизованого проектування, інженерні програмні засоби аналізу, системи комп’ютерного моделювання, мови програмування, інформаційні системи управління проектами: AutoCad, Inventor Professional, Autodesk CFD, Ansys, Greo, MathCAD, PDM та PLM системи, 3ds Max, CI++, VB, iLogic та інші.

Співробітництво інституту із закордонними навчальними закладами дозволяє студентам проходити стажування за кордоном та отримати диплом, який визнається у всьому світі та забезпечує професійне майбутнє.