19 січня 2023 року відбулася зустріч гаранта освітньої програми (ОП) «Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв» доцента Романа Якобчука, членів робочої групи даної ОП, завідувачів і викладачів кафедр «Технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування» та «Машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв» з представниками студентських груп 1-4 курсів, які навчаються за цією ОП.

Під час зустрічі було обговорено результати опитування здобувачів освіти щодо їх участі в перегляді освітніх програм; правил проведення контрольних заходів; об’єктивності та неупередженості екзаменаторів при оцінюванні навчальних досягнень та забігання конфлікту інтересів; форми контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень; ступеню інформованості здобувачів вищої освіти про форми та методи контролю, критерії оцінювання навчальних досягнень; ступеню інформованості здобувачів вищої освіти про політику, стандарти і процедуру дотримання академічної доброчесності.

Роман Якобчук звернув особливу увагу здобувачів на необхідність дотримання академічної доброчесності та запропонував активно долучитись до локального моніторингу освітньої програми, надати пропозиції та побажання щодо удосконалення освітнього процесу, підвищення його якості. Гарант також нагадав здобувачам про наявність інформативної складової опису ОП на сайті НУХТ в розділах «Студенту» та «Моніторинг якості освіти».

Під час обговорення якості навчального процесу завідувач кафедри МАХФВ, професор Олександр Гавва, провів аналіз результатів зимової сесії здобувачів ОП та надав пропозиції щодо їх покращення в умовах військового стану.

Викладач кафедри МАХФВ, доцент Олексій Губеня, запропонував здобувачам в умовах дистанційного навчання, активно долучитись до студентського життя ННІТІ ім. акад. І.С. Гулого через соціальні мережі (Instagram, TikTok та ін.) і брати участь у висвітлені та обговоренні цікавих життєвих подій та заходів.

Підсумком зустрічі стало створення спільного плану дій, який передбачає в найближчий час обговорення шляхів удосконалення освітньої програми «Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв» в колективах студентських груп з поданням відповідних пропозицій та побажань гаранту ОП.

 

Leave a Comment