14 лютого на кафедрі електропостачання і енергоменеджменту відбувся захист магістерських кваліфікаційних робіт за освітньо-професійними програмами «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Енергетичний менеджмент», денної та заочною формою навчання. Захист відбувся онлайн у форматі відеоконференції з використанням платформи Zoom.
Головуючим Екзаменаційної комісії, доктор технічних наук, провідний науковий співробітник інституту електродинаміки НАН України, Кучинський Костянтин Артурович, члени комісії – завідувач кафедри електропостачання і енергоменеджменту, доктор технічних наук, професор Балюта Сергій Миколайович, кандидат технічних наук, професор Шестеренко Володимир Євгенович та старший викладач Мащенко Олег Анатолійович. Окремими гостями захисту були викладачі кафедри і керівники здобувачів доктор технічних наук, професор Серьогін Олександр Олександрович, кандидати технічних наук, доценти Чорний Юрій Аркадійович, Куєвда Юлія Валеріївна та асистент Зінькевич Петро Олексійович.
Після побажання успішного захисту, комісія заслухала дипломні проекти та роботи своїх вихованців. Здобувачі гідно показали всі свої знання та вміння у вирішенні питань електропостачання та автоматизації електроенергетичних об’єктів. Теми робіт були дуже різнопланові: Жовтюк Валентина («Автоматизація систем комерційного обліку електроенергії суб’єктів альтернативної енергетики», керівник – д. т. н., професор Серьогін Олександр Олександрович); Абрамов Федір («Застосування технології Predictive maintenance в технічному обслуговуванні та ремонті системи кабельних електромереж міста», керівник – к. т. н., доцент Куєвда Юлія Валеріївна); Юрчук Сергій («Ефективні режими децентралізованих електричних системи з розподіленою генерацією», керівник – д. т. н., професор Балюта Сергій Миколайович); Граб Олександр («Cистеми електропостачання з станціями зарядки електромобілів», керівник – д. т. н., професор Балюта Сергій Миколайович); Осипенко Олександр («Підвищення надійності функціонування системи електропостачання підприємства за рахунок впровадження вакуумних реклоузерів», керівник – к. т. н., доцент Бориченко Олена Володимирівна); Соловйов Олександр («Застосування технологій Microgrid в системах електропостачання котеджних містечок», керівник – к. т. н., доцент Куєвда Юлія Валеріївна); Іщенко Олексій («Розробка СЕП заводу електротехнічного обладнання з використанням розосереджених джерел енергії», керівник – к. т. н., доцент Чорний Юрій Аркадійович). Двоє здобувачів Жовтюк Валентина та Абрамов Федір захищали кваліфікаційні роботи англійською мовою.
Захист пройшов у теплій і невимушеній обстановці, магістранти відповіли на численні питання комісії і гідно захистили свої роботи. Рішенням комісії усі здобувачі отримали заслужені високі оцінки. Члени екзаменаційної комісії оцінили теоретичну обґрунтованість тем робіт, практичну цінність отриманих результатів, і відзначили рівень підготовки випускників.
Кафедра електропостачання і енергоменеджменту щиро вітає випускників з відмінним захистом та бажає успіхів у професійній сфері. Випускникам кафедри була надана рекомендація до вступу в аспірантуру.

Leave a Comment