15 червня 2020 року на кафедрі технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування відбувся перший захист кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» освітньо-професійної програми «Обладнання переробних і харчових виробництв» з використанням платформи Zoom.
Роботи до захисту представили Гущик Валентина, Волошко Дмитро, Лявданський Артем, Польовий Валентин, Хробатенко Євгеній. Всі кваліфікаційні роботи здобувачів спрямовані на вирішення актуальних проблем в галузі обладнання переробних і харчових виробництв та пройшли апробацію на міжнародних наукових конференціях. Здобувачі під час відповідей на запитання членів екзаменаційної комісії продемонстрували високий рівень знань.

Вітаємо молодих фахівців і бажаємо здоров’я
та успіхів у професійній діяльності !