13, 14 і 18 червня 2019 року відбулися захисти дипломних проектів освітнього ступеня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.050503 «Машинобудування» та зі спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”. В своїх проектах бакалаври запропонували ряд цікавих обґрунтованих технічних рішень, спрямованих на удосконалення обладнання переробних і харчових виробництв. Студенти також представили публікації своїх напрацювань в наукових виданнях та матеріалах міжнародних наукових конференцій.

 

Вітаємо молодих фахівців та бажаємо успіхів у професійній діяльності !