Наша кафедра готується до акредитації ОС “Бакалавр”, де буде проведено оцінювання освітньої програми “Прикладна механіка” на предмет її відповідності стандарту освіти, а також спроможності закладу освіти забезпечити досягнення здобувачами освіти передбачених в освітній програмі результатів навчання. Для цього доц. Костянтином ВАСИЛЬКІВСЬКИМ 28.12.21 р. був проведений методичний семінар “Особливості проведення акредитації ОП «Прикладна механіка»”, в рамках якого детально розказано про основні етапи проходження кафедрою цієї процедури та особливості формування акредитаційної справи.

Leave a Comment